STRONA  GŁÓWNA GALERIA  ZDJĘĆ NAPISZ  DO NAS MAPA  DOJAZDU
PARAFIA   ŚWIĘTEJ   RODZINY   w   PUŁAWACH

Aktualności

- Ogłoszenia

- Intencje mszalne

- Zapowiedzi

- Informacje dla bierzmowanych

- Informacje dla dzieci komunijnych

Życie parafii

- Wydarzenia

- Teren Parafii

- Msze św.

- Nabożeństwa

- Kancelaria

- Sprawowanie sakramentów

- Do chorego

- Pogrzeb katolicki

- Dla młodych i o młodych

- Rekolekcje, kazania

- Śpiewy

- Inne MP3

- Pielgrzymki

- Artykuły

- Rok Wiary w rodzinach

Wspólnoty

- Duszpasterze

- Rada Duszpasterska

- Poradnia rodzinna

- Kółka Różańcowe

- Legion Maryi

- Chór parafialny

- Koło Przyjaciół Radia Maryja

Stowarzyszenie Rodzina

Dzień Papieski

Akcja Katolicka

Zespół Iuvenes Domino

Pielgrzymki rowerowe

Historia

Linki

- Szkoła Formacji Duchowej

- Pismo Święte

- Katechizm Kościoła

- Kodeks Prawa Kanonicznego

- Sobór Watykański

- JPII - złote myśli

- Twitter Ks. Abp Stanisława BudzikaWielka Sobota: Wigilia Paschalna: 7 kwietnia 2012 r.
Wigilia Paschalna jest ?wi?tym wszystkich ?wi?t, uroczysto?ci? nad wszystkimi uroczysto?ciami. Jest szczytem Triduum Paschalnego - trzech dni prze?ywania najwa?niejszych wydarze?, które stanowi? fundament naszej wiary.
       Wa?nymi znakami tej liturgii s? ciemno?? i ?wiat?o. W ciemno?ci cz?owiek czuje si? ?le, nie widzi drugiego cz?owieka, nie widzi drogi wyj?cia, czuje si? opuszczony i osamotniony. W liturgii w tak? ciemno?? wkracza ?wiat?o - zapalony Pascha? - ?wieca, która rozja?ni mroki. Takim ?wiat?em dla ?wiata pozostaje nadal zmartwychwstanie Chrystusa. On rozproszy? wszelkie ciemno?ci, On wskaza? drog? wyj?cia. Wchodz?c w Jego ?wiat?o?? wychodzimy ze swojej samotno?ci, strachu, egoizmu, by widzie? naszych bli?nich.
       Od ?wiecy paschalnej zapalimy nasze ?wiece, bo tak Chrystus rozja?ni? ?wiat, a Jego lud niesie to ?wiat?o wszystkim narodom. Chrze?cijanie to ?wiat?o?? ?wiata. Po zapaleniu wszystkich ?wiec, przy ich blasku zostanie od?piewany hymn pochwalny na cze?? Chrystusa Zmartwychwsta?ego, którego symbolizuje ?wieca paschalna.
       W Liturgii s?owa b?dziemy dzisiaj s?ucha? najwa?niejszych fragmentów Starego Testamentu, by przypomnie? sobie wielkie dzie?a, których dokona? Bóg dla ludu wybranego i dla nas. Po og?oszeniu radosnego "Alleluja" wys?uchamy s?ów Ewangelii wieszcz?cej nam cud zmartwychwstania. Liturgia chrzcielna stanowi trzeci? cz??? Wigilii Paschalnej. Zostanie po?wi?cona woda, a nast?pnie z zapalonymi ?wiecami odnowimy przyrzeczenia chrzcielne, bo przez chrzest na zawsze zostali?my z??czeni ze Zmartwychwsta?ym Panem.
       Nast?pnie celebrowa? b?dziemy Liturgi? eucharystyczn?. Zmartwychwsta?y wyprowadza nas ze ?mierci do ?ycia, z ciemno?ci do ?wiat?a, z niewoli do wolno?ci, ze smutku do prawdziwej paschalnej rado?ci, która ja?nieje przez Krzy?.
       Zaraz zgasn? wszystkie ?wiat?a, a my pozostaniemy w ciemno?ci. Procesja uda si? do ogniska, gdzie od po?wi?conego ognia zostanie zapalony Pascha?. Potem zostanie on wniesiony do ko?cio?a. Przy drugim wezwaniu: "?wiat?o Chrystusa!" zapalimy nasze ?wiece. Nie zapalimy ich sami, lecz po?wi?cone ?wiat?o zostanie przekazane nam od Pascha?u, a my przeka?emy je dalej, stoj?cym obok nas. Razem z ksi??mi i asyst? wyjd?my ze ?wi?tyni by uczestniczy? na zewn?trz w Liturgii ?wiat?a.

?ród?o: Liturgia ?wi?tego Triduum Paschalnego: Nabo?e?stwa i B?ogos?awie?stwa Ko?cio?a Domowego. Olsztyn 1999 r.

Kalendarz liturgiczny

Modlitwy

Katechezy sakramentalne

- Chrzest

- Bierzmowanie

- Eucharystia

- Pokuta

- Namaszczenie Chorych

- Małżeństwo

Liturgiczna Służba Ołtarza

Budowa kościoła

Wspólnota PuławskaStrona istnieje od: 15.10.2006
Stronę wykonał: Tomasz Sajnóg Kontakt ze mną