STRONA  GŁÓWNA GALERIA  ZDJĘĆ NAPISZ  DO NAS MAPA  DOJAZDU
PARAFIA   ŚWIĘTEJ   RODZINY   w   PUŁAWACH

Aktualności

- Ogłoszenia

- Intencje mszalne

- Zapowiedzi

- Informacje dla bierzmowanych

- Informacje dla dzieci komunijnych

Życie parafii

- Wydarzenia

- Teren Parafii

- Msze św.

- Nabożeństwa

- Kancelaria

- Sprawowanie sakramentów

- Do chorego

- Pogrzeb katolicki

- Dla młodych i o młodych

- Rekolekcje, kazania

- Śpiewy

- Inne MP3

- Pielgrzymki

- Artykuły

- Rok Wiary w rodzinach

Wspólnoty

- Duszpasterze

- Rada Duszpasterska

- Poradnia rodzinna

- Kółka Różańcowe

- Legion Maryi

- Chór parafialny

- Koło Przyjaciół Radia Maryja

Stowarzyszenie Rodzina

Dzień Papieski

Akcja Katolicka

Zespół Iuvenes Domino

Pielgrzymki rowerowe

Historia

Linki

- Szkoła Formacji Duchowej

- Pismo Święte

- Katechizm Kościoła

- Kodeks Prawa Kanonicznego

- Sobór Watykański

- JPII - złote myśli

- Twitter Ks. Abp Stanisława BudzikaNordic walking: "W zdrowym ciele zdrowy Duch": wiosna 2012 r.
"W zdrowym ciele zdrowy Duch"

       W niedzielne, wiosenne popo?udnie stowarzyszenie "Rodzina" zaprosi?o wszystkich ch?tnych na spacer z kijkami nordic walking. Na miejscu zbiórki stawi?o si? 14 pa? ch?tnych spróbowa? i doskonali? swoje umiej?tno?ci w tej dyscyplinie. ?wietnym pomys?em i udogodnieniem okaza?a si? by? mo?liwo?? wypo?yczenia kijków na czas "wyprawy". Instruktor zadba? o odpowiednie dobranie i wyregulowanie wysoko?ci kijków, udzieli? kilku porad i wskazówek i byli?my gotowi do drogi!
       Pogoda dopisywa?a, humory te?, nawet brak m?skiego wsparcia nie stan?? na przeszkodzie w zdobywaniu wzniesie? i zakr?tów pobliskiego lasu. Tempo marszu by?o ró?ne, w zale?no?ci od mo?liwo?ci i si?, ale liczy?y si? ch?ci i pokonywanie w?asnych s?abo?ci! Po drodze podziwiali?my budz?c? si? z zimowego letargu przyrod?, zachwycali?my si? trelami ptaków a nawet og?oszony zosta? konkurs na rozpoznawanie gatunku kwitn?cych kwiatów.
       Pierwszy spacer nie by? za d?ugi, wszak jutro do pracy pój?? trzeba a z bólem zakwaszonych mi??ni nie jest to przyjemne! Na pewno spotkamy si? za tydzie? (mamy nadziej?, ?e pogoda b?dzie nam sprzyja?a!). Rumiane twarze, roze?miane usta, zrelaksowane umys?y, du?a porcja dobrego humoru i ogromny zastrzyk le?nego, wiosennego powietrza warte s? w?o?onego wysi?ku!

       Gor?co zach?camy wszystkich niezdecydowanych na wspólne wyprawy! Na pewno b?d?! Zapro?cie swoich przyjació? i znajomych, zabierzcie najbli?sz? rodzin? i s?siadów, kijów do wypo?yczenia jest wystarczaj?co du?o.
O terminach kolejnych spacerów informowa? b?dziemy w og?oszeniach parafialnych w ko?ciele i na stronie internetowej naszej parafii.

DO ZOBACZENIA!
"jotka"

Kalendarz liturgiczny

Modlitwy

Katechezy sakramentalne

- Chrzest

- Bierzmowanie

- Eucharystia

- Pokuta

- Namaszczenie Chorych

- Małżeństwo

Liturgiczna Służba Ołtarza

Budowa kościoła

Wspólnota PuławskaStrona istnieje od: 15.10.2006
Stronę wykonał: Tomasz Sajnóg Kontakt ze mną