STRONA  GŁÓWNA GALERIA  ZDJĘĆ NAPISZ  DO NAS MAPA  DOJAZDU
PARAFIA   ŚWIĘTEJ   RODZINY   w   PUŁAWACH

Aktualności

- Ogłoszenia

- Intencje mszalne

- Zapowiedzi

- Informacje dla bierzmowanych

- Informacje dla dzieci komunijnych

Życie parafii

- Wydarzenia

- Teren Parafii

- Msze św.

- Nabożeństwa

- Kancelaria

- Sprawowanie sakramentów

- Do chorego

- Pogrzeb katolicki

- Dla młodych i o młodych

- Rekolekcje, kazania

- Śpiewy

- Inne MP3

- Pielgrzymki

- Artykuły

- Rok Wiary w rodzinach

Wspólnoty

- Duszpasterze

- Rada Duszpasterska

- Poradnia rodzinna

- Kółka Różańcowe

- Legion Maryi

- Chór parafialny

- Koło Przyjaciół Radia Maryja

Stowarzyszenie Rodzina

Dzień Papieski

Akcja Katolicka

Zespół Iuvenes Domino

Pielgrzymki rowerowe

Historia

Linki

- Szkoła Formacji Duchowej

- Pismo Święte

- Katechizm Kościoła

- Kodeks Prawa Kanonicznego

- Sobór Watykański

- JPII - złote myśli

- Twitter Ks. Abp Stanisława BudzikaIII Rowerowy Wy?cig po Kremówki: 14 pa?dziernika 2012 r.
III ROWEROWY WY?CIG PO KREMÓWKI 14 X 2012

       Ten wy?cig ju? za nami. Z jednej strony dobrze, bo to du?y wysi?ek dla organizatorów, z drugiej strony szkoda, bo nast?pny b?dzie dopiero za rok. Ale b?dzie co wspomina?.

       Pogoda wyj?tkowo dopisa?a tej niedzieli, by?o pi?kne s?o?ce i wysoka jak na ten czas temperatura powietrza. Od godz. 13.00 trwa?y zapisy i ju? o tej porze by?o sporo ch?tnych do ?cigania si?. Im bli?ej by?o startu, tym wi?cej uczestników pojawia?o si? na ul. Skowieszy?skiej. Tam zaznaczona by?a linia startu i mety. Rowerzystów nie zra?a?a ani trudna trasa (pojazd pod ul. Go?ci?czyk wymaga naprawd? du?o si?y i niez?ej "pary" w nogach), ani liczba okr??e? wyznaczonego odcinka, niektóre grupy np. m?odzie? ze szkó? ?rednich i m??czy?ni do 40 lat musieli przejecha? a? sze?? takich "kó?ek".

       Uczestnicy startowali w poszczególnych grupach wiekowych: od przedszkolaków (a? 27 dzieciaków) po seniorów, wystartowa?a tak?e grupa kobiet. Wszyscy ostro rywalizowali, bo by?o o co si? ?ciga?. Za pierwsze trzy miejsca by?y do zdobycia puchary, a to, jak si? okazuje, dla uczestników wa?na i presti?owa nagroda. Tradycyjnie, tak ju? chyba mo?na powiedzie?, dla ka?dego ?cigaj?cego si? by? dodatkowy prezent -s?odka kremówka. Ochot? na t? wyj?tkow? s?odycz mieli tak?e kibice, za to wszyscy, którzy byli spragnieni, mogli pocz?stowa? si? herbat? lub kaw?. Mam jednak wra?enie, ?e atmosfera tego wy?cigu by?a du?o bardziej gor?ca ni? te gor?ce napoje. U?miechni?te twarze uczestników i tych co si? przygl?dali sprawi?y, ?e tym co przygotowali ten wy?cig, serce ros?o z rado?ci. Sam fakt, ?e na starcie stan??o w sumie ponad 160 uczestników sprawi? i wielk? rado??, i du?? niespodziank?. I oby tak dalej. Bo przecie? nie o te puchary chodzi, ani o nagrody. Chodzi o to by uczci? pami?? B?ogos?awionego Jana Paw?a II, chodzi o to, by w naszych sercach wi?? brzmia?y tre?ci, których naucza?.

       Ania Ró?ycka

Kalendarz liturgiczny

Modlitwy

Katechezy sakramentalne

- Chrzest

- Bierzmowanie

- Eucharystia

- Pokuta

- Namaszczenie Chorych

- Małżeństwo

Liturgiczna Służba Ołtarza

Budowa kościoła

Wspólnota PuławskaStrona istnieje od: 15.10.2006
Stronę wykonał: Tomasz Sajnóg Kontakt ze mną