STRONA  GŁÓWNA GALERIA  ZDJĘĆ NAPISZ  DO NAS MAPA  DOJAZDU
PARAFIA   ŚWIĘTEJ   RODZINY   w   PUŁAWACH

Aktualności

- Ogłoszenia

- Intencje mszalne

- Zapowiedzi

- Informacje dla bierzmowanych

- Informacje dla dzieci komunijnych

Życie parafii

- Wydarzenia

- Teren Parafii

- Msze św.

- Nabożeństwa

- Kancelaria

- Sprawowanie sakramentów

- Do chorego

- Pogrzeb katolicki

- Dla młodych i o młodych

- Rekolekcje, kazania

- Śpiewy

- Inne MP3

- Pielgrzymki

- Artykuły

- Rok Wiary w rodzinach

Wspólnoty

- Duszpasterze

- Rada Duszpasterska

- Poradnia rodzinna

- Kółka Różańcowe

- Legion Maryi

- Chór parafialny

- Koło Przyjaciół Radia Maryja

Stowarzyszenie Rodzina

Dzień Papieski

Akcja Katolicka

Zespół Iuvenes Domino

Pielgrzymki rowerowe

Historia

Linki

- Szkoła Formacji Duchowej

- Pismo Święte

- Katechizm Kościoła

- Kodeks Prawa Kanonicznego

- Sobór Watykański

- JPII - złote myśli

- Twitter Ks. Abp Stanisława BudzikaIII Parafiada Rodzin: 20 pa?dziernika 2012 r.
       20 pa?dziernika 2012 r. na hali MOSiR w Pu?awach ju? po raz trzeci spotka?y si? dru?yny z parafii powiatu pu?awskiego, by, jak co roku, stan?? do walki w rywalizacji sportowej. Do III Parafiady Rodzin zorganizowanej przez Stowarzyszenie "Rodzina" w ramach obchodów XII Dnia Papieskiego zg?osi?o si? 5 zespo?ów. Przyby?e dru?yny wraz ze swoimi "opiekunami duchowymi", czyli walecznymi kap?anami, po krótkiej rozgrzewce gotowe by?y do walki.
       I zacz??o si?! Atmosfera od pocz?tku by?a gor?ca! Liderem punktacji generalnej co chwil? by?a inna dru?yna. Reprezentanci poszczególnych parafii wylewali siódme poty, bili rekordy ?wiata, ustalali najlepsze taktyki i techniczne rozwi?zania. Wszystko po to, ?eby wygra?. A konkurencji by?o sporo: skoki na pi?kach, kr?gle, rzuty do kosza, skoki przez skakank?, wy?cig na wózkach, wy?cig z tunelem i wiele innych. Najwi?cej emocji wzbudzi? konkurs przeci?gania liny. Takiej rywalizacji w duchu zasad fair play jeszcze nie by?o! Ksi??a, przy wtórze gor?cego dopingu, dzielnie walczyli o punkty dla swoich dru?yn w specjalnie dla nich przygotowanym konkursie rzutek do tarczy.
       W punktacji ko?cowej wygra? nasz zespó?, ku ogromnej rado?ci licznie reprezentuj?cych parafi? dzieci. Tu? za nami, ze strat? 2,5 punktu uplasowa?a si? dru?yna z parafii p.w. ?wi?tego Brata Alberta. Jako trzeci sklasyfikowany zosta? zespó? z parafii p.w. Matki Bo?ej Ró?a?cowej.
       Parafiada to nie tylko zmagania sportowe i sportowa rywalizacja. To tak?e wspania?a zabawa, zarówno dla uczestników jak i kibiców, to wspólnota wszystkich startuj?cych, jedno?? w prze?ywaniu emocji, rado?? z pokonywania w?asnego wstydu i s?abo?ci. Tego nie da si? zapomnie?!

jotka

Kalendarz liturgiczny

Modlitwy

Katechezy sakramentalne

- Chrzest

- Bierzmowanie

- Eucharystia

- Pokuta

- Namaszczenie Chorych

- Małżeństwo

Liturgiczna Służba Ołtarza

Budowa kościoła

Wspólnota PuławskaStrona istnieje od: 15.10.2006
Stronę wykonał: Tomasz Sajnóg Kontakt ze mną