STRONA  GŁÓWNA GALERIA  ZDJĘĆ NAPISZ  DO NAS MAPA  DOJAZDU
PARAFIA   ŚWIĘTEJ   RODZINY   w   PUŁAWACH

Aktualności

- Ogłoszenia

- Intencje mszalne

- Zapowiedzi

- Informacje dla bierzmowanych

- Informacje dla dzieci komunijnych

Życie parafii

- Wydarzenia

- Teren Parafii

- Msze św.

- Nabożeństwa

- Kancelaria

- Sprawowanie sakramentów

- Do chorego

- Pogrzeb katolicki

- Dla młodych i o młodych

- Rekolekcje, kazania

- Śpiewy

- Inne MP3

- Pielgrzymki

- Artykuły

- Rok Wiary w rodzinach

Wspólnoty

- Duszpasterze

- Rada Duszpasterska

- Poradnia rodzinna

- Kółka Różańcowe

- Legion Maryi

- Chór parafialny

- Koło Przyjaciół Radia Maryja

Stowarzyszenie Rodzina

Dzień Papieski

Akcja Katolicka

Zespół Iuvenes Domino

Pielgrzymki rowerowe

Historia

Linki

- Szkoła Formacji Duchowej

- Pismo Święte

- Katechizm Kościoła

- Kodeks Prawa Kanonicznego

- Sobór Watykański

- JPII - złote myśli

- Twitter Ks. Abp Stanisława BudzikaZa?o?enie nowego Kó?ka Ró?a?cowego ?w. Franciszka z Asy?u po??czone z obchodami 1 r. za?o?enia K.R. ?w. Joanny Beretta Molla: 28 listopada 2010 r.
28 listopada 2010 r. na Mszy ?w. o godz. 11.30 z inicjatywy ks. Jacka Jakubca zosta?o za?o?one nowe Kó?ko Ró?a?cowe ?w. Franciszka z Asy?u, które tworz? rodzice dzieci klas II, przygotowuj?cych si? do I Komunii ?w. Podczas zawi?zania nowej grupy modlitwy Proboszcz ks. Henryk Olech powiedzia?: "W czterech cz??ciach ró?a?ca jest 20 tajemnic ró?a?cowych. Ka?da osoba odmawia jeden dziesi?tek ró?a?ca, czyli jedn? tajemnic? - w sumie wszyscy odmawiaj? ca?y ró?aniec. Jest to jakby wieniec ró?any sk?adany u stóp Królowej. Cieszymy si? z powstania nowego Kó?ka Ró?a?cowego. Gratulujemy Wam wspania?ego pomys?u i prosimy o modlitw?: w intencji ca?ego Ko?cio?a, w intencji naszej Parafii, w intencji dzieci przygotowuj?cych si? do I Komunii ?w. i wszystkich rodzin stanowi?cych nasz? wspólnot? parafialn?."
Zawi?zanie nowej grupy modlitewnej w naszej parafii by?o po??czone z 1 r. powstania K. R. ?w. Joanny Beretta Molla. Cz?onkowie kó?ka wspaniale przygotowali liturgi?: sami przygotowali czytania i ?piew psalmu, wraz z dzie?mi przeczytali modlitw? wiernych oraz nie?li dary w procesji. Dodatkowo wykonali wystaw? po?wi?con? swojej patronce oraz dokonali prezentacji filmu: "?wi?to?? w codzienno?ci" przedstawiaj?cego ?ycie i dzia?alno?? ?w. Joanny Beretta Molla. Wi?cej na Jej temat mo?emy przeczyta? tutaj.

Kalendarz liturgiczny

Modlitwy

Katechezy sakramentalne

- Chrzest

- Bierzmowanie

- Eucharystia

- Pokuta

- Namaszczenie Chorych

- Małżeństwo

Liturgiczna Służba Ołtarza

Budowa kościoła

Wspólnota PuławskaStrona istnieje od: 15.10.2006
Stronę wykonał: Tomasz Sajnóg Kontakt ze mną