STRONA  GŁÓWNA GALERIA  ZDJĘĆ NAPISZ  DO NAS MAPA  DOJAZDU
PARAFIA   ŚWIĘTEJ   RODZINY   w   PUŁAWACH

Aktualności

- Ogłoszenia

- Intencje mszalne

- Zapowiedzi

- Informacje dla bierzmowanych

- Informacje dla dzieci komunijnych

Życie parafii

- Wydarzenia

- Teren Parafii

- Msze św.

- Nabożeństwa

- Kancelaria

- Sprawowanie sakramentów

- Do chorego

- Pogrzeb katolicki

- Dla młodych i o młodych

- Rekolekcje, kazania

- Śpiewy

- Inne MP3

- Pielgrzymki

- Artykuły

- Rok Wiary w rodzinach

Wspólnoty

- Duszpasterze

- Rada Duszpasterska

- Poradnia rodzinna

- Kółka Różańcowe

- Legion Maryi

- Chór parafialny

- Koło Przyjaciół Radia Maryja

Stowarzyszenie Rodzina

Dzień Papieski

Akcja Katolicka

Zespół Iuvenes Domino

Pielgrzymki rowerowe

Historia

Linki

- Szkoła Formacji Duchowej

- Pismo Święte

- Katechizm Kościoła

- Kodeks Prawa Kanonicznego

- Sobór Watykański

- JPII - złote myśli

- Twitter Ks. Abp Stanisława BudzikaRekolekcje Adwentowe 2010: I dzie? rekolekcji- 5 grudnia 2010 r.
5 grudnia 2010 r. rozpocz??y si? w Parafii ?w. Rodziny w Pu?awach rekolekcje adwentowe. Jak nigdy dot?d nauki przygotowuj?ce naszych Parafian do ?wi?t Narodzenia Pa?skiego prowadz? cztery Siostry ze Zgromadzenia Sióstr Jezusa Mi?osiernego w My?liborzu. Siostra Teresa, prowadz?ca konferencj? powiedzia?a na pocz?tku, ?e rekolekcje jest to czas nawrócenia: nie?atwy i trudny dla ka?dego katolika. Pierwsze nauki skierowane do dzieci, m?odzie?y i doros?ych mówi?y o Bogu, który jest mi?o?ci?. Jego dzia?anie mo?na przyrówna? do zadania garncarza. Przygl?da si? glinie i sprawdza, czy nie znajduj? si? w niej wi?ksze grudki, które nale?y usun?? lub skruszy?. Potem zaczyna j? ugniata? aby sta?a si? plastyczna. Skruszona, oczyszczona, urobiona poddaje si? pracy r?k garncarza. Jeste?my glin? w r?kach Boga-garncarza, która posiada i cia?o, i dusz?, która umie i chce podejmowa? decyzje, dokonywa? wyborów. Siostra ukaza?a prac? i jej owoce w postaci s?oika, który tak jak garnek ma w sobie du?o miejsca. Tak jest z cz?owiekiem, który po przyj?ciu sakramentów przyjmuje wszystko. Jednak gdy w jego ?ycie wchodzi grzech pojawia si? chaos i ba?agan. Dlatego potrzeba otwarcia si? cz?owieka na Pana Boga, by Stwórca ponownie móg? przela? swoj? mi?o?? dla cz?owieka.

Kalendarz liturgiczny

Modlitwy

Katechezy sakramentalne

- Chrzest

- Bierzmowanie

- Eucharystia

- Pokuta

- Namaszczenie Chorych

- Małżeństwo

Liturgiczna Służba Ołtarza

Budowa kościoła

Wspólnota PuławskaStrona istnieje od: 15.10.2006
Stronę wykonał: Tomasz Sajnóg Kontakt ze mną