STRONA  GŁÓWNA GALERIA  ZDJĘĆ NAPISZ  DO NAS MAPA  DOJAZDU
PARAFIA   ŚWIĘTEJ   RODZINY   w   PUŁAWACH

Aktualności

- Ogłoszenia

- Intencje mszalne

- Zapowiedzi

- Informacje dla bierzmowanych

- Informacje dla dzieci komunijnych

Życie parafii

- Wydarzenia

- Teren Parafii

- Msze św.

- Nabożeństwa

- Kancelaria

- Sprawowanie sakramentów

- Do chorego

- Pogrzeb katolicki

- Dla młodych i o młodych

- Rekolekcje, kazania

- Śpiewy

- Inne MP3

- Pielgrzymki

- Artykuły

- Rok Wiary w rodzinach

Wspólnoty

- Duszpasterze

- Rada Duszpasterska

- Poradnia rodzinna

- Kółka Różańcowe

- Legion Maryi

- Chór parafialny

- Koło Przyjaciół Radia Maryja

Stowarzyszenie Rodzina

Dzień Papieski

Akcja Katolicka

Zespół Iuvenes Domino

Pielgrzymki rowerowe

Historia

Linki

- Szkoła Formacji Duchowej

- Pismo Święte

- Katechizm Kościoła

- Kodeks Prawa Kanonicznego

- Sobór Watykański

- JPII - złote myśli

- Twitter Ks. Abp Stanisława BudzikaRekolekcje Adwentowe 2010: II dzie? rekolekcji- 6 grudnia 2010 r.
Podczas rekolekcji ka?d? konferencj? Siostra Teresa rozpoczyna?a od pozdrowienia parafian: "Ufajmy Panu". To powitanie, które codziennie Siostry Mi?osierdzia wypowiadaj? ka?dej nowo spotkanej osobie. Na pocz?tku Siostra odwo?a?a si? do S?owa Bo?ego, które ma by? w ?yciu ka?dego cz?owieka najwa?niejsze. Wspomnia?a o uczniach id?cych do Emaus, którzy w?drowali zasmuceni bo zabrak?o w ich ?yciu Jezusa. By?o to tym ?atwiejsze, ?e Siostry wraz z Ksi?dzem odegra?y pantonim? przedstawiaj?c? to wydarzenie. Zach?ci?a wszystkich do zastanowienia si? nad tym co jest w naszym ?yciu trudne, co jest dla nas l?kiem, problemem. Jezus chce nam pomóc, da? odpowiedzie? na nasze problemy. Przy ?piewie pie?ni: "Twoje S?owo jest lamp?" Siostry rozda?y wszystkim wiernym ró?ne teksty z Pisma ?wi?tego. By?o to s?owa Boga dla nas, bo Stwórca chce z nami rozmawia?...

Kalendarz liturgiczny

Modlitwy

Katechezy sakramentalne

- Chrzest

- Bierzmowanie

- Eucharystia

- Pokuta

- Namaszczenie Chorych

- Małżeństwo

Liturgiczna Służba Ołtarza

Budowa kościoła

Wspólnota PuławskaStrona istnieje od: 15.10.2006
Stronę wykonał: Tomasz Sajnóg Kontakt ze mną