STRONA  GŁÓWNA GALERIA  ZDJĘĆ NAPISZ  DO NAS MAPA  DOJAZDU
PARAFIA   ŚWIĘTEJ   RODZINY   w   PUŁAWACH

Aktualności

- Ogłoszenia

- Intencje mszalne

- Zapowiedzi

- Informacje dla bierzmowanych

- Informacje dla dzieci komunijnych

Życie parafii

- Wydarzenia

- Teren Parafii

- Msze św.

- Nabożeństwa

- Kancelaria

- Sprawowanie sakramentów

- Do chorego

- Pogrzeb katolicki

- Dla młodych i o młodych

- Rekolekcje, kazania

- Śpiewy

- Inne MP3

- Pielgrzymki

- Artykuły

- Rok Wiary w rodzinach

Wspólnoty

- Duszpasterze

- Rada Duszpasterska

- Poradnia rodzinna

- Kółka Różańcowe

- Legion Maryi

- Chór parafialny

- Koło Przyjaciół Radia Maryja

Stowarzyszenie Rodzina

Dzień Papieski

Akcja Katolicka

Zespół Iuvenes Domino

Pielgrzymki rowerowe

Historia

Linki

- Szkoła Formacji Duchowej

- Pismo Święte

- Katechizm Kościoła

- Kodeks Prawa Kanonicznego

- Sobór Watykański

- JPII - złote myśli

- Twitter Ks. Abp Stanisława BudzikaRekolekcje Adwentowe 2010: III dzie? rekolekcji- 7 grudnia 2010 r.
Trzeci dzie? rekolekcji to czas spowiedzi. W konfesjonale, jak mówi?a siostra Teresa, przelewa si? krew Chrystusa, tam objawia si? mi?osierdzie Bo?e. Skruszeni, pe?ni pokory s?uchali?my kolejnych rekolekcyjnych nauk, których tematem by?y s?owa objawione ?w. Siostrze Faustynie: "Jezu ufam Tobie". Na pocz?tku Siostra opowiedzia?a o imieniu Bo?ym, które w Biblii by?o stopniowe objawiane. To wyró?nienie spotka?o Moj?esza, który by? prostym cz?owiekiem. Zabi? nawet cz?owieka, ale mimo to Bóg wybra? Jego- grzesznika, by wyprowadzi? Izraelitów z niewoli. Na pro?b? Moj?esza powiedzia? mu swoje imi? "Ja jestem, który jestem". Ponownie Bóg przedstawia swoje imi? przez Jezusa, które dos?ownie brzmi: "Jestem Bogiem, który przyszed? zbawi? Ciebie". Siostra opowiedzia?a histori? dziewczyny, który by?a zgwa?cona. To ona pyta?a si? wielokrotnie, gdzie w tej sytuacji by? Jezus. W ko?cu znalaz?a odpowied?, ?e Jezus by? z ni?, razem z ni? cierpia?.
Jezus nas zbawia ca?y czas. My jednak cz?sto o tym zapominamy. Siostry pokaza?y nam przy pomocy kartonowych pude?ek (ustawiane jedno na drugim przed obrazem Jezusa Mi?osiernego) te rzeczy doczesne, które zas?ania?y nam Boga w ?yciu: rodzina, praca, przyjaciele, uroda, internet, zdrowie i pieni?dze. Te rzeczy doczesn? s? w ?yciu cz?owieka bardzo wa?ne, nie wolno ich odrzuci?, przekre?li?. Wobec naszej codzienno?ci mamy za zadanie ca?y czas mówi?, powtarza?: "Jezu ufam Tobie". Jezus chce u?o?y? nasze ?ycie. Je?eli On b?dzie pierwszy w naszym ?yciu, to wtedy wszystko inne b?dzie na swoim miejscu. Nasze ?ycie nie b?dzie ju? chaotyczne, lecz pe?ne harmonii.

Kalendarz liturgiczny

Modlitwy

Katechezy sakramentalne

- Chrzest

- Bierzmowanie

- Eucharystia

- Pokuta

- Namaszczenie Chorych

- Małżeństwo

Liturgiczna Służba Ołtarza

Budowa kościoła

Wspólnota PuławskaStrona istnieje od: 15.10.2006
Stronę wykonał: Tomasz Sajnóg Kontakt ze mną