STRONA  GŁÓWNA GALERIA  ZDJĘĆ NAPISZ  DO NAS MAPA  DOJAZDU
PARAFIA   ŚWIĘTEJ   RODZINY   w   PUŁAWACH

Aktualności

- Ogłoszenia

- Intencje mszalne

- Zapowiedzi

- Informacje dla bierzmowanych

- Informacje dla dzieci komunijnych

Życie parafii

- Wydarzenia

- Teren Parafii

- Msze św.

- Nabożeństwa

- Kancelaria

- Sprawowanie sakramentów

- Do chorego

- Pogrzeb katolicki

- Dla młodych i o młodych

- Rekolekcje, kazania

- Śpiewy

- Inne MP3

- Pielgrzymki

- Artykuły

- Rok Wiary w rodzinach

Wspólnoty

- Duszpasterze

- Rada Duszpasterska

- Poradnia rodzinna

- Kółka Różańcowe

- Legion Maryi

- Chór parafialny

- Koło Przyjaciół Radia Maryja

Stowarzyszenie Rodzina

Dzień Papieski

Akcja Katolicka

Zespół Iuvenes Domino

Pielgrzymki rowerowe

Historia

Linki

- Szkoła Formacji Duchowej

- Pismo Święte

- Katechizm Kościoła

- Kodeks Prawa Kanonicznego

- Sobór Watykański

- JPII - złote myśli

- Twitter Ks. Abp Stanisława BudzikaRekolekcje Adwentowe 2010: IV dzie? rekolekcji- 8 grudnia 2010 r.
Ostatniego dnia rekolekcji Siostra Teresa opowiedzia?a znan? histori? o niebie i piekle. Zach?ci?a nas do "czytania naszego ?ycia", tak by dzieli? si? dobrem otrzymanym od Boga. Tak czyni?a w swoim ?yciu Maryja, która by?a "pe?na Boga". Matka Chrystusa ?y?a bez grzechu. Niestety nie mo?emy Jej w tym na?ladowa?, bo jeste?my ska?eni grzechem pierworodnym. Mo?emy zatem tak jak Maryja pe?ni? wol? Bo??. Ona przecie? by?a zakochana w Bogu.
Siostra przywo?a?a przyk?ad m?odej pary, która jecha?a w poci?gu i przez ca?? podró? by?a w siebie wpatrzona. ??czy?a ich wi?? mi?o?ci. Podobna wi?? ma nas ??czy? z Bogiem. Jest to modlitwa, która ma by? dialogiem, spotkaniem, które przemienia cz?owieka, w przeciwnym razie nie jest modlitw?.
Na zako?czenie Siostra zaprosi?a wszystkich by zabrali Jezusa ze sob? do domu, oczywi?cie przy pomocy pantonimy.

Kalendarz liturgiczny

Modlitwy

Katechezy sakramentalne

- Chrzest

- Bierzmowanie

- Eucharystia

- Pokuta

- Namaszczenie Chorych

- Małżeństwo

Liturgiczna Służba Ołtarza

Budowa kościoła

Wspólnota PuławskaStrona istnieje od: 15.10.2006
Stronę wykonał: Tomasz Sajnóg Kontakt ze mną