STRONA  GŁÓWNA GALERIA  ZDJĘĆ NAPISZ  DO NAS MAPA  DOJAZDU
PARAFIA   ŚWIĘTEJ   RODZINY   w   PUŁAWACH

Aktualności

- Ogłoszenia

- Intencje mszalne

- Zapowiedzi

- Informacje dla bierzmowanych

- Informacje dla dzieci komunijnych

Życie parafii

- Wydarzenia

- Teren Parafii

- Msze św.

- Nabożeństwa

- Kancelaria

- Sprawowanie sakramentów

- Do chorego

- Pogrzeb katolicki

- Dla młodych i o młodych

- Rekolekcje, kazania

- Śpiewy

- Inne MP3

- Pielgrzymki

- Artykuły

- Rok Wiary w rodzinach

Wspólnoty

- Duszpasterze

- Rada Duszpasterska

- Poradnia rodzinna

- Kółka Różańcowe

- Legion Maryi

- Chór parafialny

- Koło Przyjaciół Radia Maryja

Stowarzyszenie Rodzina

Dzień Papieski

Akcja Katolicka

Zespół Iuvenes Domino

Pielgrzymki rowerowe

Historia

Linki

- Szkoła Formacji Duchowej

- Pismo Święte

- Katechizm Kościoła

- Kodeks Prawa Kanonicznego

- Sobór Watykański

- JPII - złote myśli

- Twitter Ks. Abp Stanisława BudzikaNowi Lektorzy Seniorzy: 12 grudnia 2010 r.
12 grudnia 2010 r. na Mszy ?w. o godz. 10.00 Andrzej Kotecki i Artur Pietras z naszej parafii przyj?li z r?k Proboszcza ks. Henryka Olecha pos?ug? lektoratu. Do??czyli oni do grona dziesi?ciu lektorów starszych, którzy podczas obchodów Bo?ego Cia?a w naszej parafii t? zaszczytn? pos?ug? przyj?li z r?k JE ks. Kard. Stanis?awa Nagyego. Warto wspomnie?, ?e zadaniem lektora jest (wg. obrz?du przyj?cia pos?ugi): "jest czytanie Pisma ?wi?tego w Zgromadzeniu Liturgicznym". Ks. Proboszcz w ramach komentarza do obrz?du powiedzia?: "Przez wasze usta b?dzie przemawia? sam Pan Bóg, dlatego zawsze pami?tajcie jak wielk? i ?wi?t? s?u?b? b?dziecie pe?ni? i z jaka staranno?ci? winni?cie j? wykonywa?. Przekazuj?c innym ludziom S?owo Bo?e, sami je przyjmujcie i pilnie rozwa?ajcie, aby?cie w Nim znajdowali rado?? i moc do codziennego g?oszenia ca?ym swoim ?yciem o mi?o?ci naszego Zbawiciela."
Nowym lektorom ?yczymy "niech gorliwie wype?niaj? powierzone im obowi?zki i oddaj? chwa?? Ojcu, który jest w niebie".

Kalendarz liturgiczny

Modlitwy

Katechezy sakramentalne

- Chrzest

- Bierzmowanie

- Eucharystia

- Pokuta

- Namaszczenie Chorych

- Małżeństwo

Liturgiczna Służba Ołtarza

Budowa kościoła

Wspólnota PuławskaStrona istnieje od: 15.10.2006
Stronę wykonał: Tomasz Sajnóg Kontakt ze mną