STRONA  GŁÓWNA GALERIA  ZDJĘĆ NAPISZ  DO NAS MAPA  DOJAZDU
PARAFIA   ŚWIĘTEJ   RODZINY   w   PUŁAWACH

Aktualności

- Ogłoszenia

- Intencje mszalne

- Zapowiedzi

- Informacje dla bierzmowanych

- Informacje dla dzieci komunijnych

Życie parafii

- Wydarzenia

- Teren Parafii

- Msze św.

- Nabożeństwa

- Kancelaria

- Sprawowanie sakramentów

- Do chorego

- Pogrzeb katolicki

- Dla młodych i o młodych

- Rekolekcje, kazania

- Śpiewy

- Inne MP3

- Pielgrzymki

- Artykuły

- Rok Wiary w rodzinach

Wspólnoty

- Duszpasterze

- Rada Duszpasterska

- Poradnia rodzinna

- Kółka Różańcowe

- Legion Maryi

- Chór parafialny

- Koło Przyjaciół Radia Maryja

Stowarzyszenie Rodzina

Dzień Papieski

Akcja Katolicka

Zespół Iuvenes Domino

Pielgrzymki rowerowe

Historia

Linki

- Szkoła Formacji Duchowej

- Pismo Święte

- Katechizm Kościoła

- Kodeks Prawa Kanonicznego

- Sobór Watykański

- JPII - złote myśli

- Twitter Ks. Abp Stanisława BudzikaRoraty ze ?niadaniem: 29 listopada-23 grudnia 2010 r.
W dniach 29 listopada - 23 grudnia 2010 r. Parafia ?w. Rodziny zorganizowa?a dla dzieci "Roraty ze ?niadaniem". Niemal codziennie najm?odsi nie tylko z Niwy uczestniczyli we Mszach ?w., które rozpoczyna?y si? o raniutko, bo o godz. 6.00. Liturgia mia?a charakter bardzo uroczysty. Zaczyna?a si? bowiem od przepi?knego ?piewu: "Niebiosa ros?" (z ?ac. Rorate caeli), który rozpoczyna? procesyjny przemarsz dzieci przez ca?? ?wi?tyni?. Prowadzeni przez ministrantów nie?li razem z kap?anem lampiony, które przy wygaszonych ?wiat?ach w ko?ciele by?y jedynym ?wiat?em w ?wi?tyni. Kiedy w liturgii rozbrzmiewa? pi?kny ?piew "Chwa?a na wysoko?ci" gaszono lampiony i zapalano zwyk?e o?wietlenie. Czytania i Ewangelia wprowadza?y wiernych w temat "Rorat ze ?niadaniem": "B?dziesz Bibli? czyta? codziennie". Na codziennie spotkania z Pismem ?w. przychodzi?o ok. 60. do 80. dzieci. Dzielnie towarzyszyli im doro?li, którzy równie? mogli "na nowo" poznawa? Bibli?. Po zako?czonej Mszy ?w. dzieci udawa?y si? na ?niadanie. Dla ka?dego by?y przygotowane smaczne kanapki, niekiedy z równie pysznymi parówkami czy jajecznic?, podawan? oczywi?cie w pi?tek. Mamy nadziej?, ?e wkrótce w naszej parafii powstan? rodzinne kr?gi gdzie b?dzie si? czyta? Pismo ?w. codziennie.
Na koniec dzi?kujemy naszym Przyjacielom, bez których nie by?oby mo?liwe przygotowanie "Rorat ze ?niadaniem", zarówno tym, którzy te posi?ki przygotowywali jak i tym, którzy te ?niadania zasponsorowali.

Kalendarz liturgiczny

Modlitwy

Katechezy sakramentalne

- Chrzest

- Bierzmowanie

- Eucharystia

- Pokuta

- Namaszczenie Chorych

- Małżeństwo

Liturgiczna Służba Ołtarza

Budowa kościoła

Wspólnota PuławskaStrona istnieje od: 15.10.2006
Stronę wykonał: Tomasz Sajnóg Kontakt ze mną