STRONA  GŁÓWNA GALERIA  ZDJĘĆ NAPISZ  DO NAS MAPA  DOJAZDU
PARAFIA   ŚWIĘTEJ   RODZINY   w   PUŁAWACH

Aktualności

- Ogłoszenia

- Intencje mszalne

- Zapowiedzi

- Informacje dla bierzmowanych

- Informacje dla dzieci komunijnych

Życie parafii

- Wydarzenia

- Teren Parafii

- Msze św.

- Nabożeństwa

- Kancelaria

- Sprawowanie sakramentów

- Do chorego

- Pogrzeb katolicki

- Dla młodych i o młodych

- Rekolekcje, kazania

- Śpiewy

- Inne MP3

- Pielgrzymki

- Artykuły

- Rok Wiary w rodzinach

Wspólnoty

- Duszpasterze

- Rada Duszpasterska

- Poradnia rodzinna

- Kółka Różańcowe

- Legion Maryi

- Chór parafialny

- Koło Przyjaciół Radia Maryja

Stowarzyszenie Rodzina

Dzień Papieski

Akcja Katolicka

Zespół Iuvenes Domino

Pielgrzymki rowerowe

Historia

Linki

- Szkoła Formacji Duchowej

- Pismo Święte

- Katechizm Kościoła

- Kodeks Prawa Kanonicznego

- Sobór Watykański

- JPII - złote myśli

- Twitter Ks. Abp Stanisława BudzikaFerie: lodowisko, siatkówka, pi?ka no?na: 27-30 grudnia 2010 r.
W dniach 27-30 stycznia b.r. Parafia ?w. Rodziny zorganizowa?a dla dzieci i m?odzie?y, zrzeszonej przy ko?ciele na Niwie, w scholach, oazie, wolontariacie zaj?cia rekreacyjno sportowe. Zarówno dziewcz?ta jak i ch?opcy mogli codziennie je?dzi? na ?y?wach na jedynym w mie?cie lodowisku. Pozosta?e zaj?cia odbywa?y si? na sali gimnastycznej przy szkole podstawowej na Niwie. Jednego dnia wszyscy grali w siatkówk?, w pozosta?e dni ch?opcy grali w pi?k? no?n?. W sumie w feriach uczestniczy?o ok. osiemdziesi?t osób.

Kalendarz liturgiczny

Modlitwy

Katechezy sakramentalne

- Chrzest

- Bierzmowanie

- Eucharystia

- Pokuta

- Namaszczenie Chorych

- Małżeństwo

Liturgiczna Służba Ołtarza

Budowa kościoła

Wspólnota PuławskaStrona istnieje od: 15.10.2006
Stronę wykonał: Tomasz Sajnóg Kontakt ze mną