STRONA  GŁÓWNA GALERIA  ZDJĘĆ NAPISZ  DO NAS MAPA  DOJAZDU
PARAFIA   ŚWIĘTEJ   RODZINY   w   PUŁAWACH

Aktualności

- Ogłoszenia

- Intencje mszalne

- Zapowiedzi

- Informacje dla bierzmowanych

- Informacje dla dzieci komunijnych

Życie parafii

- Wydarzenia

- Teren Parafii

- Msze św.

- Nabożeństwa

- Kancelaria

- Sprawowanie sakramentów

- Do chorego

- Pogrzeb katolicki

- Dla młodych i o młodych

- Rekolekcje, kazania

- Śpiewy

- Inne MP3

- Pielgrzymki

- Artykuły

- Rok Wiary w rodzinach

Wspólnoty

- Duszpasterze

- Rada Duszpasterska

- Poradnia rodzinna

- Kółka Różańcowe

- Legion Maryi

- Chór parafialny

- Koło Przyjaciół Radia Maryja

Stowarzyszenie Rodzina

Dzień Papieski

Akcja Katolicka

Zespół Iuvenes Domino

Pielgrzymki rowerowe

Historia

Linki

- Szkoła Formacji Duchowej

- Pismo Święte

- Katechizm Kościoła

- Kodeks Prawa Kanonicznego

- Sobór Watykański

- JPII - złote myśli

- Twitter Ks. Abp Stanisława BudzikaNiedziela hospicyjna: Kazanie ks. Winiarskiego i zbiórka pieni?dzy na utrzymanie hospicjum: 27 lutego 2011 r.
  • Wiara w siebie najbardziej przeszkadza wierzy? w Boga.
  • Nikt w?asnym wysi?kiem ani sobie nie doda?, ani nie odj?? nawet godziny ?ycia.
  • Skorzystaj z ?aski, ?e nie jeste? BIORC?, i b?d? DAWC?...
       Te i inne wielkie prawdy sp?yn??y tego dnia z ambony. Kapelan szpitala i "dobry duch" pacjentów pu?awskiego hospicjum, goszcz?cy u nas tego dnia ksi?dz Ryszard Winiarski nawi?za? do ?ywego wci?? zagadnienia transplantologii.
       27 lutego 2011 r., w kolejn? ju? Niedziel? Hospicyjn?, s?uchali?my o oddawaniu krwi, szpiku kostnego i trudnych decyzjach dotycz?cych ofiarowania narz?dów bliskich nam, umieraj?cych ludzi. O ?asce ?ycia i zdrowia oraz o ich ulotno?ci, o ch?ci dzielenia si? sob?, o hierarchii warto?ci w trosce o przemijaj?ce "jutro" - opowiada? nam ten dzie?: czytaniami, psalmem, pie?niami, d?o?mi kap?anów, k?adzionymi na g?owy dzieci podczas b?ogos?awie?stwa, zamy?lonymi rodzicami, zaduman? m?odzie??, wpatrzon? w "niewiadome", a oczekiwane - staro?ci? i chorob?...
       Nie sposób stre?ci? w paru s?owach zapa?u, przej?cia i zarazem spokojnego przekonania, z jakim ksi?dz Ryszard stara? si? taranem argumentów wywa?y? drzwi naszych serc, nak?oni? - woln? przecie? - wol? do nie marnowania sposobno?ci do okazywania dobra, aby dobro nie wykorzystane, nie uczynione, zaprzepaszczone, przemilczane i st?umione w zarodku - nie wybuch?o pod koniec ?ycia bolesn? refleksj? i nieopisanym ?alem...
       St?d uzasadnione podzi?kowania ksi?dza dla tych, którzy tym dobrem ?yj?, którzy w trosce o w?asne jutro nie zapominaj? o "dzi?" drugiego cz?owieka; szczególnie dla darczy?ców i przyjació? hospicjum, dla dawców pe?nych szczerych ch?ci i zdeterminowania - dawców nie tylko krwi, szpiku czy deklaracji dotycz?cych oddawania organów, ale dziel?cych si? zaanga?owaniem, owocami swojej pracy, swoim czasem - po prostu sob?.

Justyna Szychowska


Kalendarz liturgiczny

Modlitwy

Katechezy sakramentalne

- Chrzest

- Bierzmowanie

- Eucharystia

- Pokuta

- Namaszczenie Chorych

- Małżeństwo

Liturgiczna Służba Ołtarza

Budowa kościoła

Wspólnota PuławskaStrona istnieje od: 15.10.2006
Stronę wykonał: Tomasz Sajnóg Kontakt ze mną