STRONA  GŁÓWNA GALERIA  ZDJĘĆ NAPISZ  DO NAS MAPA  DOJAZDU
PARAFIA   ŚWIĘTEJ   RODZINY   w   PUŁAWACH

Aktualności

- Ogłoszenia

- Intencje mszalne

- Zapowiedzi

- Informacje dla bierzmowanych

- Informacje dla dzieci komunijnych

Życie parafii

- Wydarzenia

- Teren Parafii

- Msze św.

- Nabożeństwa

- Kancelaria

- Sprawowanie sakramentów

- Do chorego

- Pogrzeb katolicki

- Dla młodych i o młodych

- Rekolekcje, kazania

- Śpiewy

- Inne MP3

- Pielgrzymki

- Artykuły

- Rok Wiary w rodzinach

Wspólnoty

- Duszpasterze

- Rada Duszpasterska

- Poradnia rodzinna

- Kółka Różańcowe

- Legion Maryi

- Chór parafialny

- Koło Przyjaciół Radia Maryja

Stowarzyszenie Rodzina

Dzień Papieski

Akcja Katolicka

Zespół Iuvenes Domino

Pielgrzymki rowerowe

Historia

Linki

- Szkoła Formacji Duchowej

- Pismo Święte

- Katechizm Kościoła

- Kodeks Prawa Kanonicznego

- Sobór Watykański

- JPII - złote myśli

- Twitter Ks. Abp Stanisława Budzika?wi?to Stanis?awa Kostki: 18 wrze?nia 2010 r.
W ca?ym Ko?ciele 18 wrze?nia b.r. obchodzili?my ?wi?to ?w. Stanis?awa Kostki - patrona dzieci i m?odzie?y. W naszym ko?ciele to ?wi?to mia?o równie? uroczysty charakter. Mszy ?w. przewodniczy? ks. kan. Henryk Olech - Proboszcz naszej parafii. Specjalnie do najm?odszych wyg?osi? kazanie. Po Eucharystie wspólnie obejrzeli?my prezentacj? multimedialn? przedstawiaj?c? ?w. Stanis?awa Kostk?(plik pokazu MS PowerPoint 2007). Specjalnie dla naszych parafian przygotowa?y Justyna i Kasia, którym teraz za t? prac? bardzo dzi?kujemy. Tego dnia tak?e nasza parafia organizowa?a pielgrzymk? na Jasn? Gór? - rodziców m?odzie?y klas III przygotowuj?cych si? do bierzmowania. Zdj?cia z wyjazdu mo?na obejrze? tutaj.

Kalendarz liturgiczny

Modlitwy

Katechezy sakramentalne

- Chrzest

- Bierzmowanie

- Eucharystia

- Pokuta

- Namaszczenie Chorych

- Małżeństwo

Liturgiczna Służba Ołtarza

Budowa kościoła

Wspólnota PuławskaStrona istnieje od: 15.10.2006
Stronę wykonał: Tomasz Sajnóg Kontakt ze mną