STRONA  GŁÓWNA GALERIA  ZDJĘĆ NAPISZ  DO NAS MAPA  DOJAZDU
PARAFIA   ŚWIĘTEJ   RODZINY   w   PUŁAWACH

Aktualności

- Ogłoszenia

- Intencje mszalne

- Zapowiedzi

- Informacje dla bierzmowanych

- Informacje dla dzieci komunijnych

Życie parafii

- Wydarzenia

- Teren Parafii

- Msze św.

- Nabożeństwa

- Kancelaria

- Sprawowanie sakramentów

- Do chorego

- Pogrzeb katolicki

- Dla młodych i o młodych

- Rekolekcje, kazania

- Śpiewy

- Inne MP3

- Pielgrzymki

- Artykuły

- Rok Wiary w rodzinach

Wspólnoty

- Duszpasterze

- Rada Duszpasterska

- Poradnia rodzinna

- Kółka Różańcowe

- Legion Maryi

- Chór parafialny

- Koło Przyjaciół Radia Maryja

Stowarzyszenie Rodzina

Dzień Papieski

Akcja Katolicka

Zespół Iuvenes Domino

Pielgrzymki rowerowe

Historia

Linki

- Szkoła Formacji Duchowej

- Pismo Święte

- Katechizm Kościoła

- Kodeks Prawa Kanonicznego

- Sobór Watykański

- JPII - złote myśli

- Twitter Ks. Abp Stanisława Budzika40 dni i nocy - moje postanowienia wielkopostne
40 dni i nocy - moje postanowienia wielkopostne

Wielki Post to okres przygotowania na zbli?aj?ce si? ?wi?ta Wielkanocne. Przez ten czas staramy si? o przemian? duchow?, mi?dzy innymi poprzez post, ja?mu?n? i modlitw?. Nasza parafia jako pomoc i drog? do pe?niejszego i bardziej ?wiadomego prze?ycia ?wi?t Zmartwychwstania Pa?skiego proponuje udzia? w nabo?e?stwach Drogi Krzy?owej, Gorzkich ?ali, rekolekcji, a tak?e poprzez zach?canie do czytania Pisma ?wi?tego (tak aby nasza parafia wspólnymi si?ami przeczyta?a ca?e Pismo ?wi?te), "S?owo na tydzie?" (losowanie cytatów z Pisma ?w. po niedzielnym nabo?e?stwie), "?a?cuch postu" (deklaracja postu o chlebie i wodzie) czy uczestniczenie w katechezach Jana Paw?a II odtwarzanych podczas Mszy ?wi?tych.
W jaki sposób Ty oczekujesz spotkania ze Zmartwychwsta?ym Panem? Co dla Ciebie oznacza post, modlitwa i ja?mu?na? Czy skorzystasz z form zaproponowanych przez naszych kap?anów? A mo?e masz wielkopostne postanowienia i wyrzeczenia?
Zach?camy do podzielenia si? swoimi prze?yciami zwi?zanymi z Wielkim Postem. By? mo?e Twoje do?wiadczenia stan? si? inspiracj? dla innych do pe?niejszego przygotowania si? do ?wi?t Wielkanocnych. Zapraszamy serdecznie doros?ych i dzieci do przesy?ania drog? elektroniczn? na sw_rodzina@wp.pl lub przynoszenia do kancelarii przy ul. Piramowicza 12 spisanych przez Pa?stwa refleksji zwi?zanych z prze?ywaniem Wielkiego Postu. Zostan? one opublikowane na naszej stronie internetowej, jako swojego rodzaju ?wiadectwa drogi do spotkania z ?ask? Pana Boga.
Joanna

Kalendarz liturgiczny

Modlitwy

Katechezy sakramentalne

- Chrzest

- Bierzmowanie

- Eucharystia

- Pokuta

- Namaszczenie Chorych

- Małżeństwo

Liturgiczna Służba Ołtarza

Budowa kościoła

Wspólnota PuławskaStrona istnieje od: 15.10.2006
Stronę wykonał: Tomasz Sajnóg Kontakt ze mną