STRONA  GŁÓWNA GALERIA  ZDJĘĆ NAPISZ  DO NAS MAPA  DOJAZDU
PARAFIA   ŚWIĘTEJ   RODZINY   w   PUŁAWACH

Aktualności

- Ogłoszenia

- Intencje mszalne

- Zapowiedzi

- Informacje dla bierzmowanych

- Informacje dla dzieci komunijnych

Życie parafii

- Wydarzenia

- Teren Parafii

- Msze św.

- Nabożeństwa

- Kancelaria

- Sprawowanie sakramentów

- Do chorego

- Pogrzeb katolicki

- Dla młodych i o młodych

- Rekolekcje, kazania

- Śpiewy

- Inne MP3

- Pielgrzymki

- Artykuły

- Rok Wiary w rodzinach

Wspólnoty

- Duszpasterze

- Rada Duszpasterska

- Poradnia rodzinna

- Kółka Różańcowe

- Legion Maryi

- Chór parafialny

- Koło Przyjaciół Radia Maryja

Stowarzyszenie Rodzina

Dzień Papieski

Akcja Katolicka

Zespół Iuvenes Domino

Pielgrzymki rowerowe

Historia

Linki

- Szkoła Formacji Duchowej

- Pismo Święte

- Katechizm Kościoła

- Kodeks Prawa Kanonicznego

- Sobór Watykański

- JPII - złote myśli

- Twitter Ks. Abp Stanisława Budzika"Uratuj ?wi?tego" Nowenna w intencji dzieci zagro?onych aborcj?
       "Uratuj ?wi?tego" to tegoroczne has?o zapraszaj?ce wszystkich do modlitwy za dzieci zagro?one aborcj?.
       W dniach 17-25 marca 2011 w sposób szczególny w naszej parafii modlili?my si? w ich intencji pod koniec Mszy ?wi?tej o godz. 17.00. Przez dziewi?? kolejnych dni odmawiana by?a Koronka do Mi?osierdzia Bo?ego oraz modlitwa oparta na "Ewangelii ?ycia" Jana Paw?a II. W ostatnim dniu nowenny 25 marca w Dniu ?wi?to?ci ?ycia na ka?dej Eucharystii jednoczyli?my si? z wszystkimi lud?mi, którym los dzieci zagro?onych aborcj? i ich rodziców nie jest oboj?tny. W tym dniu w ca?ej Polsce przesz?y ulicami miast Marsze dla ?ycia i Rodziny.
       Ponadto w naszym ko?ciele jak co roku niektórzy parafianie podj?li dziewi?ciomiesi?czne zobowi?zanie modlitewne Duchowej Adopcji Dziecka Pocz?tego. Wi?cej nt. tego dzie?a modlitewnego mo?emy przeczyta? tutaj.

Monika Pytka
Parafialna Poradnia ?ycia Rodzinnego

Kalendarz liturgiczny

Modlitwy

Katechezy sakramentalne

- Chrzest

- Bierzmowanie

- Eucharystia

- Pokuta

- Namaszczenie Chorych

- Małżeństwo

Liturgiczna Służba Ołtarza

Budowa kościoła

Wspólnota PuławskaStrona istnieje od: 15.10.2006
Stronę wykonał: Tomasz Sajnóg Kontakt ze mną