STRONA  GŁÓWNA GALERIA  ZDJĘĆ NAPISZ  DO NAS MAPA  DOJAZDU
PARAFIA   ŚWIĘTEJ   RODZINY   w   PUŁAWACH

Aktualności

- Ogłoszenia

- Intencje mszalne

- Zapowiedzi

- Informacje dla bierzmowanych

- Informacje dla dzieci komunijnych

Życie parafii

- Wydarzenia

- Teren Parafii

- Msze św.

- Nabożeństwa

- Kancelaria

- Sprawowanie sakramentów

- Do chorego

- Pogrzeb katolicki

- Dla młodych i o młodych

- Rekolekcje, kazania

- Śpiewy

- Inne MP3

- Pielgrzymki

- Artykuły

- Rok Wiary w rodzinach

Wspólnoty

- Duszpasterze

- Rada Duszpasterska

- Poradnia rodzinna

- Kółka Różańcowe

- Legion Maryi

- Chór parafialny

- Koło Przyjaciół Radia Maryja

Stowarzyszenie Rodzina

Dzień Papieski

Akcja Katolicka

Zespół Iuvenes Domino

Pielgrzymki rowerowe

Historia

Linki

- Szkoła Formacji Duchowej

- Pismo Święte

- Katechizm Kościoła

- Kodeks Prawa Kanonicznego

- Sobór Watykański

- JPII - złote myśli

- Twitter Ks. Abp Stanisława BudzikaPielgrzymka rowerowa do W?wolnicy: 26 wrze?nia 2010 r.

Dzi?kczynna pielgrzymka rowerowa do W?wolnicy

Rok 2010 by? bardzo udany dla uczestników pu?awskich pielgrzymek rowerowych. Zgodnie z zapowiedzi? uda?o si? zrealizowa? dwa wyjazdy: do Cz?stochowy i do Krasnobrodu. Podczas tych pielgrzymek modlili?my si? w intencjach w?asnych oraz ca?ego miasta Pu?awy. Do?wiadczaj?c mi?o?ci Bo?ej i ludzkiej ?yczliwo?ci wszyscy chcieli?my podzi?kowa? Matce Bo?ej za dotychczasow? opiek?. Celem naszej nowej pielgrzymki by?a W?wolnica, któr? mieli?my nawiedzi? 26 wrze?nia b.r. Tego dnia grupa pielgrzymów stawi?a si? na miejsce zbiórki. Zgodnie z instrukcjami udzielonym przez organizatorów podzielili?my si? na dwie grupy. Pierwsza do W?wolnicy dojecha?a ta, która na tras? wyruszy?a najwcze?niej. Wkrótce po niej dojecha?a nast?pna grupa. Kiedy dojechali?my do W?wolnicy, wszyscy wspólnie przeszli?my do kaplicy, gdzie przed figur? M.B. K?belskiej modlili?my si? dziesi?tkiem ró?a?ca. Nast?pnie od?piewali?my hymn: "Z dawna Polski...". Po modlitwie mogli?my si? posili? kie?baskami z grilla oraz ziemniakami z ogniska. W mi?ej atmosferze wyjechali?my z W?wolnicy. Z ut?sknieniem czekamy kolejnych pielgrzymek.

Zdj?cia dost?pne s? tutaj.

Kalendarz liturgiczny

Modlitwy

Katechezy sakramentalne

- Chrzest

- Bierzmowanie

- Eucharystia

- Pokuta

- Namaszczenie Chorych

- Małżeństwo

Liturgiczna Służba Ołtarza

Budowa kościoła

Wspólnota PuławskaStrona istnieje od: 15.10.2006
Stronę wykonał: Tomasz Sajnóg Kontakt ze mną