STRONA  GŁÓWNA GALERIA  ZDJĘĆ NAPISZ  DO NAS MAPA  DOJAZDU
PARAFIA   ŚWIĘTEJ   RODZINY   w   PUŁAWACH

Aktualności

- Ogłoszenia

- Intencje mszalne

- Zapowiedzi

- Informacje dla bierzmowanych

- Informacje dla dzieci komunijnych

Życie parafii

- Wydarzenia

- Teren Parafii

- Msze św.

- Nabożeństwa

- Kancelaria

- Sprawowanie sakramentów

- Do chorego

- Pogrzeb katolicki

- Dla młodych i o młodych

- Rekolekcje, kazania

- Śpiewy

- Inne MP3

- Pielgrzymki

- Artykuły

- Rok Wiary w rodzinach

Wspólnoty

- Duszpasterze

- Rada Duszpasterska

- Poradnia rodzinna

- Kółka Różańcowe

- Legion Maryi

- Chór parafialny

- Koło Przyjaciół Radia Maryja

Stowarzyszenie Rodzina

Dzień Papieski

Akcja Katolicka

Zespół Iuvenes Domino

Pielgrzymki rowerowe

Historia

Linki

- Szkoła Formacji Duchowej

- Pismo Święte

- Katechizm Kościoła

- Kodeks Prawa Kanonicznego

- Sobór Watykański

- JPII - złote myśli

- Twitter Ks. Abp Stanisława BudzikaPami?tamy. Rocznica ?mierci Jana Paw?a II: 2 kwietnia 2011
Pami?tamy...

Zanim st?d odejd?, prosz? was...
- aby?cie nigdy nie zw?tpili i nie znu?yli si?, i nie zniech?cili,
- aby?cie nie podcinali sami tych korzeni, z których wyrastamy.
Prosz? was:
- aby?cie mieli ufno?? nawet wbrew ka?dej swojej s?abo?ci,
aby?cie szukali zawsze duchowej mocy u Tego,
u którego tyle pokole? ojców naszych i matek j? znajdowa?o,
- aby?cie od Niego nigdy nie odst?pili,
- aby?cie nigdy nie utracili tej wolno?ci ducha,
do której On "wyzwala" cz?owieka,
- aby?cie nigdy nie wzgardzili t? Mi?o?ci?, która jest "najwi?ksza",
która si? wyrazi?a przez Krzy?, a bez której ?ycie ludzkie
nie ma ani korzenia, ani sensu.

Jan Pawe? II

       W sobotni wieczór, 2 kwietnia 2011 roku, w szóst? rocznic? ?mierci Jana Paw?a II, zebrali?my si? pod Jego pomnikiem, aby zapali? znicz i w modlitwie odda? cze?? Jego pami?ci. W naszych my?lach wci?? powraca? ten dzie?... smutny dzie?... gdy zawy?y syreny i zabi?y dzwony... Niektórym wci?? kr?ci?y si? ?zy w oczach, ale nastrój by? ju? zupe?nie inny ni? 6 lat temu. Dzi? w sercach panuje rado??, poniewa? Pan Bóg wys?ucha? naszych gorliwych modlitw o beatyfikacj? S?ugi Bo?ego Jana Paw?a II.
       Jan Pawe? II jest ju? w Domu Naszego Ojca, nam pozostaje ogromna spu?cizna jak? po sobie zostawi?, m?dro?? p?yn?ca z homilii, wspomnienia z pielgrzymek i ju? nied?ugo mo?liwo?? wypraszania ?ask za Jego wstawiennictwem.

Chocia? nie jestem w?ród was na co dzie?,
jak bywa?o przez tyle lat dawniej -
to przecie? nosz? w sercu wielk? trosk?.
Wielk?, ogromn? trosk?.
Jest to, moi drodzy, troska o was.
W?a?nie dlatego,
?e od was zale?y jutrzejszy dzie?.

Jan Pawe? II

Kalendarz liturgiczny

Modlitwy

Katechezy sakramentalne

- Chrzest

- Bierzmowanie

- Eucharystia

- Pokuta

- Namaszczenie Chorych

- Małżeństwo

Liturgiczna Służba Ołtarza

Budowa kościoła

Wspólnota PuławskaStrona istnieje od: 15.10.2006
Stronę wykonał: Tomasz Sajnóg Kontakt ze mną