STRONA  GŁÓWNA GALERIA  ZDJĘĆ NAPISZ  DO NAS MAPA  DOJAZDU
PARAFIA   ŚWIĘTEJ   RODZINY   w   PUŁAWACH

Aktualności

- Ogłoszenia

- Intencje mszalne

- Zapowiedzi

- Informacje dla bierzmowanych

- Informacje dla dzieci komunijnych

Życie parafii

- Wydarzenia

- Teren Parafii

- Msze św.

- Nabożeństwa

- Kancelaria

- Sprawowanie sakramentów

- Do chorego

- Pogrzeb katolicki

- Dla młodych i o młodych

- Rekolekcje, kazania

- Śpiewy

- Inne MP3

- Pielgrzymki

- Artykuły

- Rok Wiary w rodzinach

Wspólnoty

- Duszpasterze

- Rada Duszpasterska

- Poradnia rodzinna

- Kółka Różańcowe

- Legion Maryi

- Chór parafialny

- Koło Przyjaciół Radia Maryja

Stowarzyszenie Rodzina

Dzień Papieski

Akcja Katolicka

Zespół Iuvenes Domino

Pielgrzymki rowerowe

Historia

Linki

- Szkoła Formacji Duchowej

- Pismo Święte

- Katechizm Kościoła

- Kodeks Prawa Kanonicznego

- Sobór Watykański

- JPII - złote myśli

- Twitter Ks. Abp Stanisława BudzikaMsza ?w. ogólnomiejska z racji dzi?kczynienia za beatyfikacj? JP II po??czona z obchodami kolejnej rocznicy urodzin Papie?a: 18 maja 2011 r.
Dnia 18 maja 2011 r. o godzinie 20.00 zebrali?my si? na skwerze przy figurze B?ogos?awionego Jana Paw?a II, aby uczci? rocznic? urodzin i podzi?kowa? za Jego beatyfikacj?. Mszy ?w. przewodniczy? ksi?dz Andrzej Sternik, a kazanie wyg?osi? - ksi?dz Henryk Olech. Nasz Proboszcz apelowa?, by zg??bia? i wciela? w ?ycie s?owa i postawy b?. Jana Paw?a II, nie popadaj?c w "bana? kremówek". Aby umiej?tnie korzysta? z ogromu spu?cizny pozostawionej nam wszystkim przez Papie?a, nie sprowadzaj?c dziedzictwa pontyfikatu do komercji i jarmarcznych bibelotów. Ta uroczysta Eucharystia zgromadzi?a liczne rzesze Pu?awian. Nabo?e?stwo zako?czy?o si? od?piewaniem Apelu Jasnogórskiego oraz z?o?eniem kwiatów i zapaleniem zniczy.

Kto chce wyrazi? swoje zdanie na temat tekstu lub wydarzenia,
co? zasugerowa?, podzieli? si? wra?eniami lub zwyczajnie podyskutowa? z autorem
- mo?e napisa? na adres: ati1978@o2.pl

Kalendarz liturgiczny

Modlitwy

Katechezy sakramentalne

- Chrzest

- Bierzmowanie

- Eucharystia

- Pokuta

- Namaszczenie Chorych

- Małżeństwo

Liturgiczna Służba Ołtarza

Budowa kościoła

Wspólnota PuławskaStrona istnieje od: 15.10.2006
Stronę wykonał: Tomasz Sajnóg Kontakt ze mną