STRONA  GŁÓWNA GALERIA  ZDJĘĆ NAPISZ  DO NAS MAPA  DOJAZDU
PARAFIA   ŚWIĘTEJ   RODZINY   w   PUŁAWACH

Aktualności

- Ogłoszenia

- Intencje mszalne

- Zapowiedzi

- Informacje dla bierzmowanych

- Informacje dla dzieci komunijnych

Życie parafii

- Wydarzenia

- Teren Parafii

- Msze św.

- Nabożeństwa

- Kancelaria

- Sprawowanie sakramentów

- Do chorego

- Pogrzeb katolicki

- Dla młodych i o młodych

- Rekolekcje, kazania

- Śpiewy

- Inne MP3

- Pielgrzymki

- Artykuły

- Rok Wiary w rodzinach

Wspólnoty

- Duszpasterze

- Rada Duszpasterska

- Poradnia rodzinna

- Kółka Różańcowe

- Legion Maryi

- Chór parafialny

- Koło Przyjaciół Radia Maryja

Stowarzyszenie Rodzina

Dzień Papieski

Akcja Katolicka

Zespół Iuvenes Domino

Pielgrzymki rowerowe

Historia

Linki

- Szkoła Formacji Duchowej

- Pismo Święte

- Katechizm Kościoła

- Kodeks Prawa Kanonicznego

- Sobór Watykański

- JPII - złote myśli

- Twitter Ks. Abp Stanisława Budzika20-lecie Parafii p. w. ?wi?tej Rodziny
       O?lepiaj?cymi promieniami s?o?ca i radosnym ?arem uczci?o Niebo dzie? 5 czerwca 2011 roku, do??czaj?c si? do uroczystego nastroju wokó? obchodów 20-lecia istnienia naszej parafii.
       Mo?na odnie?? wra?enie, ?e wierni, którzy tabunami przybywali tego dnia do ?wi?tyni, by uczestniczy? w niedzielnej mszy ?wi?tej, mogli "na ?ywo" i na nowo wnikn?? w tajniki Katechizmu, wyuczonego w dzieci?stwie (mo?e w?a?nie dwadzie?cia lat temu?) i wro?ni?tego w doros?e, pe?ne wyborów ?ycie. Duzi i mali uczyli si? chrze?cija?skiej ?wiadomo?ci poprzez mo?liwo?? uczestniczenia w pierwszokomunijnej uroczysto?ci, nad któr? czuwa? ksi?dz Jacek; poprzez wspieranie gimnazjalistów podczas przyjmowania Sakramentu Bierzmowania pod troskliwym okiem ksi?dza Karola; podczas ws?uchiwanie si? w pouczaj?ce s?owa biskupa Karpi?skiego w "po?udniowej" homilii... Da?o si? odczu? zaanga?owanie parafian w szczególne podkre?lenie wagi tego dnia, wzruszenie tych nieco starszych, zakorzenionych sercem i czasem w parafii, ale te? i ciekawo?? m?odszych, "jak to by?o kiedy?"...
       Z pewno?ci? niejednemu z obecnych wówczas ludzi westchn??o si? nostalgicznie i mo?e - tak jak jednej z bliskich mi osób - ?za zakr?ci?a si? w oku na widok ksi?dza Tadeusza Siwkiewicza, tutejszego proboszcza sprzed lat, w niejednym ciep?a barwa jego g?osu obudzi?a wspomnienia... Nie co dzie? mo?na jak wtedy zamkn?? oczy, wsi??? do wehiku?u czasu i powróci? do ?wi?tyni w momencie, gdy z r?k ksi?dza Tadeusza przyjmuje si? Jezusa w Pierwszej Komunii ?wi?tej, poczu? zapach niedzieli z dzieci?stwa, znowu zobaczy? tamten wystrój - chocia? mniej nowoczesny ni? dzisiaj, to zawsze bliski, mi?y sercu i my?lom.
       Dwudziestolecie parafii ?wi?tej Rodziny to mnóstwo chwil obfituj?cych w emocje. Dzi?ki niezawodnej obecno?ci parafian i zaanga?owaniu Akcji Katolickiej w wyj?tkow? opraw? ?wi?towania, zapami?tamy na d?ugo szczególne "urodziny" naszej wspólnoty.

Justyna Szychowska


Kto chce wyrazi? swoje zdanie na temat tekstu lub wydarzenia,
co? zasugerowa?,
podzieli? si? wra?eniami lub zwyczajnie "podyskutowa?" z autorem
- mo?e napisa? na adres:
justyna.szychowska@wp.pl

Kalendarz liturgiczny

Modlitwy

Katechezy sakramentalne

- Chrzest

- Bierzmowanie

- Eucharystia

- Pokuta

- Namaszczenie Chorych

- Małżeństwo

Liturgiczna Służba Ołtarza

Budowa kościoła

Wspólnota PuławskaStrona istnieje od: 15.10.2006
Stronę wykonał: Tomasz Sajnóg Kontakt ze mną