STRONA  GŁÓWNA GALERIA  ZDJĘĆ NAPISZ  DO NAS MAPA  DOJAZDU
PARAFIA   ŚWIĘTEJ   RODZINY   w   PUŁAWACH

Aktualności

- Ogłoszenia

- Intencje mszalne

- Zapowiedzi

- Informacje dla bierzmowanych

- Informacje dla dzieci komunijnych

Życie parafii

- Wydarzenia

- Teren Parafii

- Msze św.

- Nabożeństwa

- Kancelaria

- Sprawowanie sakramentów

- Do chorego

- Pogrzeb katolicki

- Dla młodych i o młodych

- Rekolekcje, kazania

- Śpiewy

- Inne MP3

- Pielgrzymki

- Artykuły

- Rok Wiary w rodzinach

Wspólnoty

- Duszpasterze

- Rada Duszpasterska

- Poradnia rodzinna

- Kółka Różańcowe

- Legion Maryi

- Chór parafialny

- Koło Przyjaciół Radia Maryja

Stowarzyszenie Rodzina

Dzień Papieski

Akcja Katolicka

Zespół Iuvenes Domino

Pielgrzymki rowerowe

Historia

Linki

- Szkoła Formacji Duchowej

- Pismo Święte

- Katechizm Kościoła

- Kodeks Prawa Kanonicznego

- Sobór Watykański

- JPII - złote myśli

- Twitter Ks. Abp Stanisława BudzikaMisjonarz z Tanzanii, Orkiestra D?ta: go?cie parafii w niedziel?: 18 wrze?nia 2011 r.
Nasza parafia 18 wrze?nia 2011 r. przyjmowa?a niecodziennych go?ci. Przez ca?y dzie? kazania g?osi? ks. Wojciech Ko?cielniak, który pos?uguje jako misjonarz w Tanzanii. Tego dnia równie? zbiera? ofiary na swoj? placówk? misyjn?. Jak mówi? w kazaniu(MP3) potrzeb tych jest wiele. Nasi parafianie ochoczo wsparli ksi?dza pochodz?cego z Krakowa. Tego dnia na Mszy ?w. o godz. 10.00 gra?a podczas Eucharystii M?odzie?owa Orkiestra D?ta z Parczewa. Podczas liturgii cz?onkowie orkiestry wykonali nast?puj?ce utwory: "Z dawna Polski", "Pójd? do Jezusa", "B?d??e pozdrowiona", "Bo?e co? Polsk?". Po Mszy ?w. m?odzi arty?ci zagrali jeszcze dwie pie?ni: "Kiedy w jasn?" i "Serce wielkie nam daj". W zak?adce ?piewy mo?emy jeszcze raz wys?ucha? prezentowane pie?ni. 18 wrze?nia to tak?e koniec Tygodnia Wychowania obchodzonego po raz pierwszy w Ko?ciele w Polsce. Na koniec tych uroczysto?ci wspominamy ?w. Stanis?awa Kostk?, który jest Patronem dzieci i m?odzie?y. Z tej racji dzieci i m?odzie? przygotowali na Msze ?w. o godz. 11.30 i 18.00 modlitw? wiernych i komentarz do procesji z darami. Rozstrzygni?to równie? konkurs wiedzy o Patronie prowadzony w naszych szko?ach po?o?onych na terenie naszej parafii. Laureaci zostali uroczy?cie nagrodzeni. Wszystko ukazuj? zdj?cia. Zapraszamy do obejrzenia fotorelacji z tego dnia.

Kalendarz liturgiczny

Modlitwy

Katechezy sakramentalne

- Chrzest

- Bierzmowanie

- Eucharystia

- Pokuta

- Namaszczenie Chorych

- Małżeństwo

Liturgiczna Służba Ołtarza

Budowa kościoła

Wspólnota PuławskaStrona istnieje od: 15.10.2006
Stronę wykonał: Tomasz Sajnóg Kontakt ze mną