STRONA  GŁÓWNA GALERIA  ZDJĘĆ NAPISZ  DO NAS MAPA  DOJAZDU
PARAFIA   ŚWIĘTEJ   RODZINY   w   PUŁAWACH

Aktualności

- Ogłoszenia

- Intencje mszalne

- Zapowiedzi

- Informacje dla bierzmowanych

- Informacje dla dzieci komunijnych

Życie parafii

- Wydarzenia

- Teren Parafii

- Msze św.

- Nabożeństwa

- Kancelaria

- Sprawowanie sakramentów

- Do chorego

- Pogrzeb katolicki

- Dla młodych i o młodych

- Rekolekcje, kazania

- Śpiewy

- Inne MP3

- Pielgrzymki

- Artykuły

- Rok Wiary w rodzinach

Wspólnoty

- Duszpasterze

- Rada Duszpasterska

- Poradnia rodzinna

- Kółka Różańcowe

- Legion Maryi

- Chór parafialny

- Koło Przyjaciół Radia Maryja

Stowarzyszenie Rodzina

Dzień Papieski

Akcja Katolicka

Zespół Iuvenes Domino

Pielgrzymki rowerowe

Historia

Linki

- Szkoła Formacji Duchowej

- Pismo Święte

- Katechizm Kościoła

- Kodeks Prawa Kanonicznego

- Sobór Watykański

- JPII - złote myśli

- Twitter Ks. Abp Stanisława BudzikaUroczysto?? Chrystusa Króla w naszej parafii: 20 listopada 2011 r.
Uroczysto?? Chrystusa Króla Wszech?wiata, która ko?czy rok liturgiczny jest dla ka?dego katolika przypomnieniem, ?e Jezus jest Królem. Jego panowanie rozpoczyna si? ju? w naszym sercu. To w tej przestrzeni my jako poddani po raz pierwszy oddajemy ho?d naszemu Panu. Modlitwa, Eucharystia, dobre uczynki to dalsze poznawanie Jego Królestwa pe?nego mi?o?ci i prawdy. Jednak jest dopiero pocz?tek drogi ku Królestwu Bo?emu. Ks. dr Marek Grygiel, prof. wyk?adaj?cy histori? Ko?cio?a na KUL-u przypomina? nam o tym w ostatni? niedziel? mijaj?cego ju? roku liturgicznego. Jego kazanie z Mszy ?w. o godz. 13.00 mo?emy znale?? tutaj(MP3). Msza ?w. dzieci?ca rozpocz??a si? od procesji na dworze, podczas której dzieci oddaj?c cze?? Panu Jezusowi nios?y przepi?kne tabliczki, które wyra?a?y ich mi?o?? do Zbawiciela. Razem z Panem Organist? ?piewa?y pie?? "Jezus jest Królem". Starsze dzieci pod kierunkiem katechetki Pani Justyny Strus przepi?knie przeczyta?y modlitw? wiernych i nios?y dary w procesji z darami. Gdy jeszcze wspomnimy pi?kny ?piew scholi dzieci?cej to z dum? b?dziemy mogli powiedzie?, ?e nasza Parafia po raz kolejny pok?oni?a si? swojemu Panu.

Kalendarz liturgiczny

Modlitwy

Katechezy sakramentalne

- Chrzest

- Bierzmowanie

- Eucharystia

- Pokuta

- Namaszczenie Chorych

- Małżeństwo

Liturgiczna Służba Ołtarza

Budowa kościoła

Wspólnota PuławskaStrona istnieje od: 15.10.2006
Stronę wykonał: Tomasz Sajnóg Kontakt ze mną