STRONA  GŁÓWNA GALERIA  ZDJĘĆ NAPISZ  DO NAS MAPA  DOJAZDU
PARAFIA   ŚWIĘTEJ   RODZINY   w   PUŁAWACH

Aktualności

- Ogłoszenia

- Intencje mszalne

- Zapowiedzi

- Informacje dla bierzmowanych

- Informacje dla dzieci komunijnych

Życie parafii

- Wydarzenia

- Teren Parafii

- Msze św.

- Nabożeństwa

- Kancelaria

- Sprawowanie sakramentów

- Do chorego

- Pogrzeb katolicki

- Dla młodych i o młodych

- Rekolekcje, kazania

- Śpiewy

- Inne MP3

- Pielgrzymki

- Artykuły

- Rok Wiary w rodzinach

Wspólnoty

- Duszpasterze

- Rada Duszpasterska

- Poradnia rodzinna

- Kółka Różańcowe

- Legion Maryi

- Chór parafialny

- Koło Przyjaciół Radia Maryja

Stowarzyszenie Rodzina

Dzień Papieski

Akcja Katolicka

Zespół Iuvenes Domino

Pielgrzymki rowerowe

Historia

Linki

- Szkoła Formacji Duchowej

- Pismo Święte

- Katechizm Kościoła

- Kodeks Prawa Kanonicznego

- Sobór Watykański

- JPII - złote myśli

- Twitter Ks. Abp Stanisława Budzika"Opowie?? Bo?onarodzeniowa" w wykonaniu dzieci z ?wietlicy: 6 stycznia 2012 r.
6 stycznia 2012 dzieci ze ?wietlicy Socjoterapeutycznej BARKA dzia?aj?cej przy naszej parafii po mszy o 11.30 pokaza?y, krótkie przedstawienie "Opowie?? Bo?onarodzeniowa". Historia oparta na Ewangelii ?w. ?ukasza opowiada?a o narodzeniu Jezusa w Betlejem. Dzieci przygotowa?y to krótkie przedstawienie w technice teatru cieni. Mo?na by?o równie? us?ysze? kilka znanych i mniej znanych kol?d i pastora?ek. W przedstawieniu wzi?li udzia?: Ada Kosmala, Ola Kosmala, Aniela Krajewska, Ola Fusik, Wiktoria Goldsztejn, Weronika Wydra, Paulina Szczypa i And?elika Szczypa, która pe?ni?a odpowiedzialn? rol? narratora. Wszystkie dzieci by?y bardzo przej?te udzia?em w tym przedstawieniu, poniewa? by? to ich pierwszy wspólny wyst?p. Mimo, ?e nie wszystko posz?o tak jak to sobie wymarzyli?my na próbach, publiczno?? zebrana w Ko?ciele przyj??a nas bardzo ciep?o. Mamy nadziej?, ?e kolejne spektakle naszej ?wietlicowej braci b?d? jeszcze lepsze!

Kto chce wyrazi? swoje zdanie na temat tekstu lub wydarzenia,
co? zasugerowa?,
podzieli? si? wra?eniami lub zwyczajnie "podyskutowa?" z autorem
- mo?e napisa? na adres:
k.marosz(wstaw ma?p?)wp.pl

Kalendarz liturgiczny

Modlitwy

Katechezy sakramentalne

- Chrzest

- Bierzmowanie

- Eucharystia

- Pokuta

- Namaszczenie Chorych

- Małżeństwo

Liturgiczna Służba Ołtarza

Budowa kościoła

Wspólnota PuławskaStrona istnieje od: 15.10.2006
Stronę wykonał: Tomasz Sajnóg Kontakt ze mną