STRONA  GŁÓWNA GALERIA  ZDJĘĆ NAPISZ  DO NAS MAPA  DOJAZDU
PARAFIA   ŚWIĘTEJ   RODZINY   w   PUŁAWACH

Aktualności

- Ogłoszenia

- Intencje mszalne

- Zapowiedzi

- Informacje dla bierzmowanych

- Informacje dla dzieci komunijnych

Życie parafii

- Wydarzenia

- Teren Parafii

- Msze św.

- Nabożeństwa

- Kancelaria

- Sprawowanie sakramentów

- Do chorego

- Pogrzeb katolicki

- Dla młodych i o młodych

- Rekolekcje, kazania

- Śpiewy

- Inne MP3

- Pielgrzymki

- Artykuły

- Rok Wiary w rodzinach

Wspólnoty

- Duszpasterze

- Rada Duszpasterska

- Poradnia rodzinna

- Kółka Różańcowe

- Legion Maryi

- Chór parafialny

- Koło Przyjaciół Radia Maryja

Stowarzyszenie Rodzina

Dzień Papieski

Akcja Katolicka

Zespół Iuvenes Domino

Pielgrzymki rowerowe

Historia

Linki

- Szkoła Formacji Duchowej

- Pismo Święte

- Katechizm Kościoła

- Kodeks Prawa Kanonicznego

- Sobór Watykański

- JPII - złote myśli

- Twitter Ks. Abp Stanisława Budzika"Do Betlejem nie jest tak daleko": przedstawienie przygotowane przez m?odzie? gimnazjaln?: 15 stycznia 2012 r.
Do Betlejem nie jest tak daleko...
15 stycznia 2012 r.

       Jak bardzo daleka wydaje nam si? by? tajemnica narodzenia Jezusa, jak odleg?a w czasie, miejscu, rzeczywisto?ci... To przecie? nas ju? nie dotyczy, nie teraz, nie tu, nie MNIE! I cho? co roku ?wi?tujemy Bo?e Narodzenie to nie chcemy pami?ta?, ?e tak naprawd? Chrystus rodzi si? codziennie w ka?dym z nas.
Przypomnia?a nam o tym m?odzie? z naszego gimnazjum pod przewodnictwem ksi?dza Karola - w niedziel? 15 stycznia po mszy o godz. 18.00 wszyscy ch?tni mogli obejrze? krótkie przedstawienie "Do Betlejem nie jest tak daleko...".
Zaskoczy?a nas niezwyk?o??, jak na taki spektakl, postaci. Oczywi?cie by?a Maryja i Jezus, ale te? i zwyczajna kobieta - matka, dziadek, córka, ch?opiec. W odgrywanych scenach ka?dy móg? odnale?? wycinek swoich prze?y?, problemów, uczucia bohaterów nie by?y nam obce.

"Pragn??em rodziców, a dosta?em zabawk?,
Pragn??em rozmowy, a dosta?em telewizor,
Pragn??em si? uczy?, a dosta?em ?wiadectwo szkolne,
Pragn??em my?le?, a dosta?em wiedzie?,
Pragn??em by? wolny, a dosta?em dyscyplin?,
Pragn??em mi?o?ci, a dosta?em normalno??,
Pragn??em zawodu, a dosta?em posad?,
Pragn??em szcz??cia, a dosta?em pieni?dze,
Pragn??em wolno?ci, a dosta?em samochód,
Pragn??em sensu, a dosta?em karier?,
Pragn??em nadziei, a dosta?em strach
Pragn??em zmienia? ?wiat, a dosta?em lito??,
Pragn??em ?y?..."

Bardzo refleksyjne teksty, nastrojowa muzyka oraz kol?dy w wykonaniu naszego zespo?u m?odzie?owego wprawi?y widzów w zadum?. Betlejem przysz?o do nas i otworzy?o przed nami swoje bramy. Czy przez nie wejdziemy? To zale?y ju? tylko od nas samych.

"My, ludzie XXI wieku
Twardzi, pow?ci?gliwi w wyra?aniu uczu?
Nie roztkliwiamy si? zbyt ?atwo.
Nosimy czarne kurtki.
Farbujemy w?osy.
Przesiadujemy w zadymionych pubach.
Wymy?lili?my walkmeny,
?eby nie s?ysze? siebie i ptaków.
Jednak gdy pó?n? noc?
Zamykamy drzwi naszych mieszka?,
Gryziemy z bólu r?ce,
Umieramy z t?sknoty
Za prawdziw? MI?O?CI?."

J.K

Kalendarz liturgiczny

Modlitwy

Katechezy sakramentalne

- Chrzest

- Bierzmowanie

- Eucharystia

- Pokuta

- Namaszczenie Chorych

- Małżeństwo

Liturgiczna Służba Ołtarza

Budowa kościoła

Wspólnota PuławskaStrona istnieje od: 15.10.2006
Stronę wykonał: Tomasz Sajnóg Kontakt ze mną