STRONA  GŁÓWNA GALERIA  ZDJĘĆ NAPISZ  DO NAS MAPA  DOJAZDU
PARAFIA   ŚWIĘTEJ   RODZINY   w   PUŁAWACH

Aktualności

- Ogłoszenia

- Intencje mszalne

- Zapowiedzi

- Informacje dla bierzmowanych

- Informacje dla dzieci komunijnych

Życie parafii

- Wydarzenia

- Teren Parafii

- Msze św.

- Nabożeństwa

- Kancelaria

- Sprawowanie sakramentów

- Do chorego

- Pogrzeb katolicki

- Dla młodych i o młodych

- Rekolekcje, kazania

- Śpiewy

- Inne MP3

- Pielgrzymki

- Artykuły

- Rok Wiary w rodzinach

Wspólnoty

- Duszpasterze

- Rada Duszpasterska

- Poradnia rodzinna

- Kółka Różańcowe

- Legion Maryi

- Chór parafialny

- Koło Przyjaciół Radia Maryja

Stowarzyszenie Rodzina

Dzień Papieski

Akcja Katolicka

Zespół Iuvenes Domino

Pielgrzymki rowerowe

Historia

Linki

- Szkoła Formacji Duchowej

- Pismo Święte

- Katechizm Kościoła

- Kodeks Prawa Kanonicznego

- Sobór Watykański

- JPII - złote myśli

- Twitter Ks. Abp Stanisława BudzikaXVII Festiwal Kol?d - Pu?awy 2012, nasi zwyci?zcy podczas koncertu laureatów: 22 stycznia 2012 r.
Nasi m?odzi jak i doro?li muzycy reprezentowali nasz? Parafi? podczas "XVII Festiwalu Kol?d - Pu?awy 2012". 22 stycznia b.r. odby? si? koncert laureatów podsumowuj?cy trwaj?cy kilka dni kol?dowy przegl?d. Mi?o jest nam poinformowa?, ?e schola dzieci?ca zaj??a trzecie miejsce w kategorii dzieci?cych zespo?ów wokalnych. Kolejne nagrody otrzyma?y: zespó? m?odzie?owy, który zdoby? wyró?nienie w kategorii m?odzie?owych zespo?ów wokalno-instrumentalnych oraz chór parafialny, który w kategorii doros?ych chórów równie? zdoby? wyró?nienie. Cieszymy si?, ?e nasz chór zosta? zaproszony do udzia?u w fina?owym koncercie, gdzie zaprezentowa? utwór: "Adeste fideles".

Kalendarz liturgiczny

Modlitwy

Katechezy sakramentalne

- Chrzest

- Bierzmowanie

- Eucharystia

- Pokuta

- Namaszczenie Chorych

- Małżeństwo

Liturgiczna Służba Ołtarza

Budowa kościoła

Wspólnota PuławskaStrona istnieje od: 15.10.2006
Stronę wykonał: Tomasz Sajnóg Kontakt ze mną