STRONA  GŁÓWNA GALERIA  ZDJĘĆ NAPISZ  DO NAS MAPA  DOJAZDU
PARAFIA   ŚWIĘTEJ   RODZINY   w   PUŁAWACH

Aktualności

- Ogłoszenia

- Intencje mszalne

- Zapowiedzi

- Informacje dla bierzmowanych

- Informacje dla dzieci komunijnych

Życie parafii

- Wydarzenia

- Teren Parafii

- Msze św.

- Nabożeństwa

- Kancelaria

- Sprawowanie sakramentów

- Do chorego

- Pogrzeb katolicki

- Dla młodych i o młodych

- Rekolekcje, kazania

- Śpiewy

- Inne MP3

- Pielgrzymki

- Artykuły

- Rok Wiary w rodzinach

Wspólnoty

- Duszpasterze

- Rada Duszpasterska

- Poradnia rodzinna

- Kółka Różańcowe

- Legion Maryi

- Chór parafialny

- Koło Przyjaciół Radia Maryja

Stowarzyszenie Rodzina

Dzień Papieski

Akcja Katolicka

Zespół Iuvenes Domino

Pielgrzymki rowerowe

Historia

Linki

- Szkoła Formacji Duchowej

- Pismo Święte

- Katechizm Kościoła

- Kodeks Prawa Kanonicznego

- Sobór Watykański

- JPII - złote myśli

- Twitter Ks. Abp Stanisława BudzikaRekolekcje wielkopostne dla m?odzie?y: 14-16 marca 2012 r.
W dniach 14-16 marca 2012 r. w naszej Parafii odby?y si? rekolekcje wielkopostne dla m?odzie?y gimnazjalnej. Prowadzi?a je Inicjatywa Ewangelizacyjna Przystanek Jezus w Lublinie pod opiek? ks. Micha?a Zyba?y. By?y one inne ni? zwykle, bo w szkole i pe?ne przedstawie?, ta?ców - tak by prze?y? je na weso?o. By?a te? chwila na odrobin? refleksji - czytanie Pisma ?wi?tego, adoracja krzy?a. Wszystko to po by "nie wia?o nud?". Na koniec mogli?my si? wyspowiada? i uczestniczy? w Eucharystii. Uwa?am, ?e rekolekcje w takiej formie by?y bardzo udane. Ch?tnie b?d? uczestniczy?a w takich rekolekcjach, a swoim znajomym na pewno opowiem o takich rekolekcjach i zach?c? ich do uczestnictwa.

Kalendarz liturgiczny

Modlitwy

Katechezy sakramentalne

- Chrzest

- Bierzmowanie

- Eucharystia

- Pokuta

- Namaszczenie Chorych

- Małżeństwo

Liturgiczna Służba Ołtarza

Budowa kościoła

Wspólnota PuławskaStrona istnieje od: 15.10.2006
Stronę wykonał: Tomasz Sajnóg Kontakt ze mną