STRONA  GŁÓWNA GALERIA  ZDJĘĆ NAPISZ  DO NAS MAPA  DOJAZDU
PARAFIA   ŚWIĘTEJ   RODZINY   w   PUŁAWACH

Aktualności

- Ogłoszenia

- Intencje mszalne

- Zapowiedzi

- Informacje dla bierzmowanych

- Informacje dla dzieci komunijnych

Życie parafii

- Wydarzenia

- Teren Parafii

- Msze św.

- Nabożeństwa

- Kancelaria

- Sprawowanie sakramentów

- Do chorego

- Pogrzeb katolicki

- Dla młodych i o młodych

- Rekolekcje, kazania

- Śpiewy

- Inne MP3

- Pielgrzymki

- Artykuły

- Rok Wiary w rodzinach

Wspólnoty

- Duszpasterze

- Rada Duszpasterska

- Poradnia rodzinna

- Kółka Różańcowe

- Legion Maryi

- Chór parafialny

- Koło Przyjaciół Radia Maryja

Stowarzyszenie Rodzina

Dzień Papieski

Akcja Katolicka

Zespół Iuvenes Domino

Pielgrzymki rowerowe

Historia

Linki

- Szkoła Formacji Duchowej

- Pismo Święte

- Katechizm Kościoła

- Kodeks Prawa Kanonicznego

- Sobór Watykański

- JPII - złote myśli

- Twitter Ks. Abp Stanisława BudzikaZaprzysi??enie K. R. pw. b?. Jana Paw?a II: 25 marca 2012 r.
"B?. Janie Pawle II módl si? za nami". Tak wo?a ca?y ?wiat, tak prosi ca?a Polska. Teraz wstawiennictwa Papie?a przyzywa? b?d? cz?onkowie nowopowsta?ego Kó?ka Ró?a?cowego. To oni wybrali sobie za Patrona Ojca ?wi?tego Jana Paw?a II. 25 marca 2012 r. w ko?ciele pw. ?w. Rodziny na Mszy ?w. o godz. 10-tej ks. Proboszcz za?o?y? i pob?ogos?awi? nowo powsta?ej wspólnocie modlitewnej. Grupa ta, b?dzie spotyka? si? - 2-go dnia ka?dego miesi?ca na wspólnej Eucharystii o godz. 17-tej i wymianie tajemnic ró?a?cowych.

Kalendarz liturgiczny

Modlitwy

Katechezy sakramentalne

- Chrzest

- Bierzmowanie

- Eucharystia

- Pokuta

- Namaszczenie Chorych

- Małżeństwo

Liturgiczna Służba Ołtarza

Budowa kościoła

Wspólnota PuławskaStrona istnieje od: 15.10.2006
Stronę wykonał: Tomasz Sajnóg Kontakt ze mną