STRONA  GŁÓWNA GALERIA  ZDJĘĆ NAPISZ  DO NAS MAPA  DOJAZDU
PARAFIA   ŚWIĘTEJ   RODZINY   w   PUŁAWACH

Aktualności

- Ogłoszenia

- Intencje mszalne

- Informacje dla bierzmowanych

- Informacje dla dzieci komunijnych

Życie parafii

- Wydarzenia

- Teren Parafii

- Msze św.

- Nabożeństwa

- Kancelaria

- Sprawowanie sakramentów

- Do chorego

- Pogrzeb katolicki

- Rekolekcje, kazania

- Śpiewy

- Inne MP3

- Artykuły

Wspólnoty

- Duszpasterze

- Rada Duszpasterska

- Poradnia rodzinna

- Kółka Różańcowe

- Legion Maryi

- Chór parafialny

- Koło Przyjaciół Radia Maryja

Stowarzyszenie Rodzina

Akcja Katolicka

Historia

Linki

- Szkoła Formacji Duchowej

- Pismo Święte

- Katechizm Kościoła

- Kodeks Prawa Kanonicznego

- Sobór Watykański

- JPII - złote myśli

- Twitter Ks. Abp Stanisława BudzikaInformacja o chrzcie osób dorosłych

Centrum Formacji Liturgicznej Archidiecezji Lubelskiej prowadzi przygotowanie dorosłych do przyjęcia sakramentów wtajemniczenia chrześcijańskiego (chrzest, bierzmowanie, Eucharystia).
Osoby dorosłe, które pragną przyjąć sakrament chrztu świętego proszone są o kontakt w celu uzyskania szczegółowych informacji na temat etapów i sposobu przygotowania.
Zgłoszenia przyjmuje ks. dr Antoni Nadbrzeżny, odpowiedzialny za katechumenat w Archidiecezji Lubelskiej.
Telefon: 507 57 53 56 e-mail: a.nadbrzezny@kuria.lublin.plGUIDO-MONTANI/PAP/EPA

Czym dla nas jest chrzest?

Środa, 13 listopada 2013 (11:55)

Katecheza Ojca Świętego Franciszka wygłoszona podczas audiencji generalnej 

Drodzy bracia i siostry, dzień dobry!

W Credo, poprzez które co niedziela wyznajemy naszą wiarę, stwierdzamy: „Wyznaję jeden chrzest na odpuszczenie grzechów”. Jest to jedyne wyraźne odniesienie do sakramentu w obrębie Credo. Mowa w nim jedynie o chrzcie. Rzeczywiście chrzest jest „bramą” wiary i życia chrześcijańskiego. Zmartwychwstały Jezus dał apostołom następujące polecenie: „Idźcie na cały świat i głoście Ewangelię wszelkiemu stworzeniu! Kto uwierzy i przyjmie chrzest, będzie zbawiony” (Mk 16, 15-16). Misją Kościoła jest ewangelizacja i odpuszczanie grzechów przez sakrament chrztu. Powróćmy jednak do słów Credo. Wyrażenie to można podzielić na trzy punkty: „wyznaję”; „jeden chrzest”; „na odpuszczenie grzechów”.

1. „Wyznaję”. Co to oznacza? Ten uroczysty termin wskazuje na wielkie znaczenie tego, co stwierdzamy, to znaczy chrztu. Rzeczywiście, wypowiadając te słowa, potwierdzamy naszą prawdziwą tożsamość jako dzieci Bożych. Chrzest jest w pewnym sensie dowodem osobistym chrześcijanina, metryką urodzenia. Jest to metryka zrodzenia w Kościele. Wszyscy znacie dzień swego urodzenia. Świętujemy urodziny. Cichłabym jednak postawić pytanie, jakie zadałem już wcześniej: kto z was pamięta, w jakim dniu został ochrzczony? Podnieście ręce! Niewielu. Nie pytam biskupów, żeby nie robić im wstydu! Ale dziś, kiedy wrócicie do domu, zapytajcie: którego dnia zostałem ochrzczony? To są drugie urodziny! Pierwsze urodziny to rocznica zrodzenia do życia, zaś rocznica chrztu to rocznica zrodzenia dla Kościoła.

Czy tego dokonacie? To zadanie domowe: poszukać, kiedy zostałem ochrzczony, i podziękować Bogu, gdyż otworzył mi drzwi do swego Kościoła w dniu, kiedy otrzymałem chrzest. Uczyńmy to dziś. Jednocześnie z chrztem związana jest nasza wiara w odpuszczenie grzechów. Sakrament pokuty lub spowiedź jest w istocie jakby „drugim chrztem”, który zawsze odnosi się do pierwszego, aby go umocnić i odnowić.

W tym sensie dzień naszego chrztu jest punktem wyjścia bardzo pięknej drogi nawrócenia, drogi ku Bogu, która trwa całe życie i która jest nieustannie wspierana przez sakrament pokuty. Pomyślcie też, że kiedy idziemy się wyspowiadać z naszych słabości, z naszych grzechów, idziemy, by prosić Jezusa o przebaczenie, ale idziemy też, by odnowić sakrament chrztu św. poprzez to przebaczenie. To piękne, to jakby świętować w każdej spowiedzi dzień chrztu św. W ten sposób spowiedź nie jest posiedzeniem w jakiejś sali tortur – jest świętem, obchodzeniem dnia naszego chrztu. Spowiedź jest dla ochrzczonych! Aby utrzymywać w czystości białą szatę naszej godności chrześcijańskiej! 

2. Drugi element: „jeden chrzest”. Wyrażenie to przypomina słowa św. Pawła: „Jeden jest Pan, jedna wiara, jeden chrzest” (Ef 4, 5). Słowo „chrzest” dosłownie oznacza „zanurzenie” i rzeczywiście sakrament ten stanowi prawdziwe duchowe zanurzenie w śmierci Chrystusa, z której wskrzeszani jesteśmy wraz z Nim jako nowe stworzenia (por. Rz 6, 4). Jest to obmycie odradzające i oświecające. Odradzające, ponieważ dokonuje tego zrodzenia z wody i z Ducha, bez którego nikt nie może wejść do Królestwa Niebieskiego (por. J 3, 5). Oświecające, gdyż przez chrzest osoba ludzka wypełniona jest łaską Chrystusa, „światłością prawdziwą, która oświeca każdego człowieka” (J 1, 9), i rozpraszającą ciemności grzechu. Dlatego w celebracji chrztu rodzice otrzymują zapaloną świecę, aby wskazać na to oświecanie. Chrzest oświeca nas wewnętrznie światłem Jezusa. Na mocy tego daru osoba ochrzczona jest powołana, by sama stała się „światłem” dla braci, światłem wiary, którą otrzymał, zwłaszcza dla tych, którzy są w ciemnościach i nie dostrzegają żadnych przebłysków jasności na horyzoncie swego życia.

Spróbujmy postawić sobie pytanie: czy chrzest jest dla mnie faktem z przeszłości, datą, której dziś będziecie szukać, czy też żywą rzeczywistością, która dotyczy mojej teraźniejszości w każdej chwili? Czy czujesz się mocny siłą otrzymaną od Chrystusa poprzez Jego krew, Jego zmartwychwstanie, czy też czujesz się przygnębiony, bezsilny? Ale chrzest daje moc. Czy z chrztem czujesz się trochę oświecony owym światłem, które pochodzi od Chrystusa? Czy jesteś mężczyzną lub kobietą światła? Czy też jesteś mężczyzną lub kobietą w ciemnościach, bez Jezusowego światła? Zastanówcie się nad tym. Brać łaskę chrztu, która jest darem, i stawać się światłem, światłem dla wszystkich. 

3. Na koniec krótka wzmianka o trzecim elemencie: „na odpuszczenie grzechów”. W sakramencie chrztu odpuszczane są wszystkie grzechy, grzech pierworodny i wszystkie grzechy osobiste, jak również wszystkie kary za grzech. Wraz z chrztem otwiera się brama do prawdziwej nowości życia, która nie jest gnębiona ciężarem negatywnej przeszłości, ale która już odczuwa piękno i dobro Królestwa Niebieskiego. Chodzi o potężną interwencję Bożego Miłosierdzia w naszym życiu, aby nas zbawić. Ale ta zbawcza interwencja nie odbiera naszej ludzkiej naturze jej słabości. Wszyscy jesteśmy słabi i wszyscy jesteśmy grzesznikami. Nie odbiera nam też odpowiedzialności, by prosić o przebaczenie za każdym razem, gdy błądzimy! To bardzo piękne. Nie mogę się ochrzcić dwa, trzy, czy też cztery razy, ale mogę wiele razy iść do spowiedzi, odnawiając łaskę chrzcielną. To tak jakbym dokonywał ponownego chrztu. Pan Jezus jest tak dobry, że nigdy nie przestaje nam przebaczać i udziela nam swego przebaczenia. 

Zapamiętajcie to dobrze: chrzest otwiera nam drzwi do Kościoła. Poszukajcie daty swego chrztu. Ale także pamiętajcie, że gdy brama się trochę zamyka ze względu na nasze słabości, nasze grzechy, to spowiedź otwiera ją na nowo, gdyż jest ona jakby drugim chrztem, w którym wszystko jest nam przebaczane i zostajemy oświeceni, by iść naprzód ze światłem Pana. Idźmy naprzód radośni, ponieważ życie powinniśmy przeżywać z radością Jezusa Chrystusa, która jest łaską Pana. Dziękuję.

Źródło: Katolicka Agencja Informacja


Gdy twoje dziecko ma być ochrzczone
(w oparciu o "przygotowanie dla rodziców i chrzestnych do sakramentu chrztu dziecka" - ks.Tymoteusza)

          Dobrzy rodzice z radością przyjmują wieść, że będą mieli dziecko, gdyż ono jest skarbem dla rodziców. Czas oczekiwania na nie jest najpiękniejszym okresem w życiu małżonków. Dziękują więc Ojcu wszelkiego życia za dar życia, które dał w ich ręce. Wszystko, co teraz dzieje się w życiu matki, ma wielki wpływ na kształtowanie się dziecka pod jej sercem. W języku Kościoła matkę oczekującą potomstwa nazywamy błogosławioną, jest w stanie błogosławionym.
          Mąż teraz w szczególny sposób powinien okazać matce swojego dziecka pomoc, osłonić ją od stresów, być dla niej czułym, okazać jej radość, a nade wszystko dbać o jej zdrowie.
          W rozmowach wróżycie sobie czy to będzie chłopiec, czy dziewczynka. Wybierzcie dziecku imię i chrzestnych. Przy wyborze imienia pamiętajcie, aby dziecko miało patrona, co znaczy kogoś ze świętych, kto będzie się dzieckiem opiekował, bo będzie ono nosiło jego czy jej imię.

Wybierając rodziców chrzestnych, miejcie na uwadze, aby to byli ludzie dojrzali w wierze (po bierzmowaniu). Chrzcimy zwykle w niedziele na mszy o godzinie 13.00.
Należy więc w tygodniu przed chrztem zgłosić w kancelarii chrzest dziecka. Trzeba przyjść z aktem urodzenia dziecka z Urzędu Stanu Cywilnego, znać dane personalne rodziców dziecka, datę i miejsce ich ślubu kościelnego. Jeśli nie ma ślubu kościelnego, należy porozmawiać z księdzem, dlaczego nie można go wziąć, czy to jest tylko zaniedbanie. W spokojnej rozmowie ksiądz pomoże uporządkować sprawy.
Gorzej jest, jeśli rodzice mówią, że są niewierzący. Nie mogą więc podczas chrztu mówić w imieniu dziecka: Wierzę,
Jestem świadomy obowiązku
wychowania dziecka w wierze...,
dam mu przykład wiary słowem i postępowaniem.

Jeśli ksiądz proboszcz pomoże rozwiązać tę kwestii rodzice podczas chrztu dziecka nie mogą przystąpić do Komunii świętej. Większe wtedy są zobowiązania rodziców chrzestnych.

Akt chrztu podpisuje przynajmniej jedno z rodziców dziecka (mogą oboje) i oboje chrzestni. Jeśli chrzestni są daleko, należy ustalić termin, kiedy podpiszą akt chrztu. Wówczas dobrze jest, jeśli rodzice chrzestni podpisują akt chrztu dziecka w kancelarii - 15 minut przed chrztem.
(�)W tygodniu przed chrztem dziecka, w dniu ustalonym przez parafię, rodzice i chrzestni biorą udział w przygotowaniu do chrztu. W programie tej godziny przygotowania winny być: modlitwa, przypomnienie katechizmowych wiadomości nauki o chrzcie, wyjaśnienie znaków z obrzędu chrztu, nabożeństwo pokutne i spowiedź, uzupełnienie dokumentów chrzcielnych.

Rodzice i chrzestni otrzymują w kancelarii kartki do spowiedzi. Jedni i drudzy winni być w stanie łaski, a więc bez grzechu ciężkiego, by podczas Mszy świętej chrzcielnej mogli przystąpić do Komunii świętej. Kartka podpisana przez spowiednika daje szafarzowi chrztu zewnętrzną pewność, że rodzice i chrzestni byli u spowiedzi. Resztę biorą rodzice i chrzestni na swoje sumienie. Zanim odpowiemy sobie na pytanie, dlaczego prosicie o chrzest swojego dziecka, przypomnijmy sobie kilka katechizmowych prawd. Pan Jezus ustanowił dla Kościoła siedem sakramentów świętych.
Kościołem jesteśmy my z Chrystusem i z Piotrem. Dla nas więc Pan Jezus ustanowił sakramenty święte.
Co to znaczy: sakramenty? Są to święte znaki. Święte, bo ustanowił je Jezus. Jeśli znaki, to znaczy, że można i trzeba je zobaczyć. W każdym sakramencie jest znak i słowo.
W sakramencie chrztu znakiem jest woda, polanie wodą, a słowem: Ja ciebie chrzczę w imię Ojca i Syna, i Ducha Świętego.

Zaproszenie na chrzest
Dostrzegamy piękny zwyczaj, że rodzice zapraszają krewnych, przyjaciół, bliskich i znajomych na chrzest swojego dziecka. Zwyczaj ten jest godny pochwały, bo chrzest powinien być przeżyciem nie tylko dla najbliższej rodziny, ale i dla całej parafii.

W sklepach są propozycje zaproszeń, ale są one często na świecką uroczystość nadania imienia. Proponujemy następującą treść zaproszenia:

          Z radością Państwa powiadamiamy, że dnia urodził(a) się nam syn (córka),
dla którego (której) wybraliśmy imię Franciszek (Maria). Jego (Jej) chrzest będzie w parafii

w niedzielę dnia .....................podczas Mszy świętej o godz . .................
Przystąpcie z nami do Komunii świętej i pomódlcie się za Franciszka (Marysię).
Z Bogiem!

miejscowość,          data          imiona i nazwisko rodziców

          W tygodniu przed chrztem dziecka, w dniu ustalonym przez parafię, rodzice i chrzestni biorą udział w przygotowaniu do chrztu. W programie tej godziny przygotowania winny być: modlitwa, przypomnienie katechizmowych wiadomości nauki o chrzcie, wyjaśnienie znaków z obrzędu chrztu, nabożeństwo pokutne i spowiedź, uzupełnienie dokumentów chrzcielnych. Rodzice i chrzestni otrzymują w kancelarii kartki do spowiedzi. Jedni i drudzy winni być w stanie łaski, a więc bez grzechu ciężkiego, by podczas Mszy świętej chrzcielnej mogli przystąpić do Komunii świętej. Kartka podpisana przez spowiednika daje szafarzowi chrztu zewnętrzną pewność, że rodzice i chrzestni byli u spowiedzi. Resztę biorą rodzice i chrzestni na swoje sumienie.
Zanim odpowiemy sobie na pytanie, dlaczego prosicie o chrzest swojego dziecka, przypomnijmy sobie kilka katechizmowych prawd. Pan Jezus ustanowił dla Kościoła siedem sakramentów świętych. Kościołem jesteśmy my z Chrystusem i z Piotrem. Dla nas więc Pan Jezus ustanowił sakramenty święte.
Co to znaczy: sakramenty? Są to święte znaki. Święte, bo ustanowił je Jezus. Jeśli znaki, to znaczy, że można i trzeba je zobaczyć. W każdym sakramencie jest znak i słowo. W sakramencie chrztu znakiem jest woda, polanie wodą, a słowem:
Ja ciebie chrzczę
w imię Ojca i Syna, i Ducha Świętego.
Aby stał się sakrament, nie wystarczy magiczne wykonanie znaku i wypowiedzenie słów. Potrzebna, a nawet konieczna jest intencja przyjmującego chrzest.

Nie można nikogo zmusić do chrztu. Gdy chrzcimy dziecko, tę intencję, wolę przyjęcia sakramentu chrztu wypowiadają rodzice i chrzestni.
Na pytanie udzielającego chrztu: Czy chcecie, aby Franciszek (Maria) był(a) ochrzczony (a) w wierze, którą przed chwilą wyznawaliście, rodzice i chrzestni odpowiadają: Chcemy!

Przez sakrament chrztu mamy zmazany grzech pierworodny, czyli grzech pierwszych rodziców, w którym przez ludzką naturę wszyscy uczestniczymy.

W sakramencie chrztu otrzymujemy pierwszą łaskę Bożą. Łaska jest życiem Bożym w nas.

Życie fizyczne otrzymaliśmy od rodziców. Podlega ono wszystkim prawom materii ożywionej.
Jest poczęte, rodzi się, rozwija, dojrzewa, starzeje i umiera. Z ziemi wzięte jest ciało człowieka i do ziemi wróci.

Podczas chrztu udzielonego nam przez posługę Kościoła otrzymujemy łaskę, tchnienie, życie Boga: Ty jesteś moim dzieckiem, ja ciebie dziś zrodziłem.To Boże życie w nas jest nieśmiertelne, bo jesteśmy stworzeni do życia, a nie do śmierci.

Jednak mocen jestem zabić w sobie to święte, Boże życie przez ciężki grzech. Mówimy wtedy, że ktoś popełnił grzech śmiertelny. Jest to całkowite odwrócenie się od Boga: Nie będę Ci służył! Nie chcę z Tobą mieć nic wspólnego.
Jeśli w takim stanie człowiek umiera, mówimy o piekle, wiecznym odrzuceniu. Nie Bóg potępia. To jest decyzja człowieka.

Chrzest daje nam pierwszą łaskę. Pokuta, a w nadzwyczajnych wypadkach namaszczenie chorych znów jedna nas z Bogiem i przywraca nam łaskę.

Chrzest włącza nas do społeczności ludzi wierzących, do ludu Bożego, do Kościoła.

Rodzice oczekujący na chrzest dziecka stają u wejścia do kościoła. We wnętrzu świątyni zgromadzili się wierzący. Oni są Kościołem, a tego małego człowieka przez wyznanie wiary i chrzest kapłan wprowadzi do Kościoła.

W normalnych warunkach chrztu udziela kapłan lub diakon. W nadzwyczajnych przypadkach ochrzcić może każdy, kto wzbudzi intencje Chrystusa i Kościoła oraz uczyni znak chrztu i wypowie słowa sakramentu. Łaska Boża to inaczej pomoc Boża, miłość Boża, życie Boże. Po co człowiekowi ta łaska?
Bo bez łaski człowiek nie może być zbawiony. A co to jest zbawienie? Jest to wieczne życie z Bogiem.
Taki jest sens i cel naszego życia, abyśmy wrócili do Ojca. Sam tego nie dokonam. Nie pomogą mi też ludzie.
To jest ponad moje siły, to jest ponad możliwości ludzi.

Pan Jezus przez mękę i śmierć odkupił nas z niewoli grzechu. Z Jego przebitego boku zrodziły się sakramenty Kościoła.

Obrzędy chrztu dziecka

Rodzice, chrzestni i rodzina gromadzą się w świątyni.

Kapłan przychodzi do dziecka i rodziny, pozdrawia zebranych i pyta rodziców: Drodzy rodzice, jakie imię wybraliście dla swojego dziecka?

Rodzice: Franciszek (Maria)

Kapłan:
0 co prosicie Kościół Boży
dla Franciszka (Marii)?

Rodzice:
0 chrzest.
Rodzice dobrze przygotowani mogą odpowiedzieć:
o łaskę Chrystusową,
o przyjęcie do Kościoła,
o życie wieczne.

Kapłan:
Drodzy rodzice i chrzestni! Prosząc o chrzest dla swojego dziecka, przyjmujecie na siebie obowiązek wychowania go w wierze.
Czy jesteście świadomi tego obowiązku?

Rodzice:
Jesteśmy świadomi.

Kapłan:
A wy, drodzy chrzestni,
czy jesteście gotowi
pomagać rodzicom tego dziecka
w wypełnianiu ich obowiązku?

Chrzestni:
Jesteśmy gotowi.

Proponuję tę dłuższą odpowiedź rodzicom i chrzestnym, bo jedno słowo jest mało słyszalne. Odpowiedzi powinny być głośne, aby słyszał je cały Kościół.

Kapłan:
Rodzice i chrzestni,
powiedzcie kiedyś Franciszkowi (Marysi),
że Kościół w przyjął go (ją)
w dniu
z wielką radością.
Ja w imieniu Kościoła
czynię na czole Franciszka (Marysi) znak krzyża,
a po mnie niech uczynią to rodzice, rodzice chrzestni, rodzina i chętni.

***

Jeśli są dzieci w rodzinie, niech też uczynią krzyżyk. To dla nich wielkie przeżycie.

Kościół teraz śpiewa: Chwała na wysokości Bogu, a kapłan z asystą prowadzi rodzinę do ołtarza.

Teraz kilka praktycznych uwag.
Zasadniczo podczas chrztu
dziecko trzyma matka,
niezależnie czy to chłopiec, czy dziewczynka,
bo mama jest zawsze.
Jednak w czasie Mszy świętej
niech wyręczą mamę
tata, chrzestna lub inni.

Ten, kto trzyma dziecko,
może nie wstawać, nie klękać,
bo to z dzieckiem jest bardzo trudne.

Jeśli dziecko "głośno się modli",
proszę przejść do zakrystii, aby inni spokojnie
mogli się modlić czy słuchać.

Wcześniej należy odwiązać dziecku czepek. Chrzestna niech ma przygotowaną białą szatę, chrzestny - świecę.
Fotograf czy kamerzysta
Powinni być po kursie liturgicznym,
aby wiedzieli, które momenty fotografować, a nie przeszkadzać podczas liturgii.

Dobrze jest, jeśli rodzice czy chrzestni przygotują czytania, wezwania modlitwy wiernych lub wezmą udział w procesji ofiarnej. Wszystko to jednak ma być uzgodnione z celebransem.

***

Po czytaniach, Ewangelii i homilii
jest modlitwa powszechna,
to znaczy od wszystkich i za wszystkich.
Inaczej nazywamy tę modlitwę
modlitwą wiernych.
Wstęp i zakończenie tej modlitwy mówi kapłan,
a byłoby pięknie,
gdyby prośby zanosili uczestnicy chrztu dziecka.
Pamiętajcie, aby się pomodlić
w intencji Ojca Świętego, biskupów, kapłanów,
rodziców, parafii, rodzin itp.
Prośby zaś wypowiadamy tak:

Lektor:
Błagajmy Boga za Franciszka (Marię),
aby wzrastała) w latach, w mądrości,
w łasce u Boga i u ludzi.
Ciebie prosimy�
Wszyscy: Wysłuchaj nas, Panie!
Prośby kończą się wezwaniem do Matki Bożej,
do Patronów dzieci chrzczonych i do wszystkich Świętych Bożych.


Egzorcyzm

Jest to modlitwa wypędzająca szatana, aby to dziecko stało się świątynią Ducha Świętego.

Wszechmogący, wieczny Boże... pokornie Cię błagamy, abyś to dziecko uwolnił od władzy szatana i uczynił je Twoją świątynią.


          Poświęcenie wody chrzcielnej
Woda chrzcielna jest poświęcona w Wielką Sobotę i nią kapłan chrzci dzieci w parafii.
Jeśli chrzest jest w kościele czy kaplicy, gdzie nie ma chrzcielnicy, kapłan święci wodę do chrztu.

          Wyrzeczenie się zła
           i wyznanie wiary

Drodzy rodzice i chrzestni,
przyniesione przez was dziecko,
przez sakrament chrztu, od miłującego Boga otrzyma nowe życie z Ducha Świętego. Starajcie się wychować je w wierze tak,aby zachować w nim to Boże życie od skażenia grzechem
i umożliwić jego ustawiczny rozwój.
Jeśli więc, kierując się wiarą,
jesteście gotowi podjąć się tego zadania,
to wspominając własny chrzest,
wyrzeknijcie się grzechu
i wyznajcie wiarę w Jezusa Chrystusa.
Jest to wiara Kościoła,
w której wasze dziecko otrzymuje chrzest.

Celebrans:
Czy wyrzekacie się grzechu,
aby żyć w wolności dzieci Bożych?

Rodzice i chrzestni:
Wyrzekamy się.

Celebrans:
Czy wierzycie w Boga, Ojca Wszechmogącego,
Stworzyciela nieba i ziemi?

Rodzice i chrzestni: Wierzymy.

Celebrans:
Czy wierzycie w Ducha Świętego,
w święty Kościół powszechny,
w odpuszczenie grzechów, zmartwychwstanie ciała i w życie wieczne?

Rodzice i chrzestni: Wierzymy.

Celebrans:
Taka jest nasza wiara.
Taka jest wiara Kościoła,
której wyznawanie jest naszą chlubą,
w Chrystusie Jezusie, Panu naszym.
Wszyscy: Amen.

Celebrans:
Czy chcecie, aby Franciszek (Maria) otrzymał chrzest w wierze Kościoła, którą przed chwilą wspólnie wyznaliśmy?

Rodzice i chrzestni: Chcemy!

Dokonuje się chrzest.
Kapłan polewa głowę dziecka wodą chrzcielną. o
Wypowiada imię dziecka i słowa,
które przekazał Pan Jezus:
Franciszku (Mario), ja ciebie chrzczę w imię Ojca + i Syna + i Ducha Świętego +.
(Nie mówimy - Amen.)

Dokonał się chrzest,
a my byliśmy tego świadkami.
Kapłan przyzywa teraz cały zebrany Kościół, aby uwielbić Boga w Trójcy Jedynego.

Wszyscy:
Chwała Ojcu i Synowi,
i Duchowi Świętemu.
Jak była na początku
teraz i zawsze, i na wieki wieków.
Amen.
          Namaszczenie krzyżmem

Olej krzyżma poświęca biskup diecezji w Wielki Czwartek przed południem, podczas Mszy Świętej Krzyżma.

Kapłan namaszczając głowę dziecka
tak się modli:
Bóg wszechmogący,
Ojciec naszego Pana, Jezusa Chrystusa,
który cię uwolnił od grzechu
i odrodził z wody i z Ducha Świętego,
On sam namaszcza ciebie krzyżmem zbawienia, abyś włączony(a) do Ludu Bożego, wytrwał(a) w jedności z Chrystusem Kapłanem, Prorokiem i Królem na życie wieczne.

Wszyscy: Amen.

          Włożenie białej szaty

Jest to ewangeliczny znak wezwanych na Ucztę.
Biała szata jest znakiem łaski.
Pierwsi chrześcijanie cały tydzień po chrzcie chodzili w białych szatach -
od Wielkiej Soboty do Niedzieli Białej.

Piękna jest modlitwa kapłana, gdy matka chrzestna nakłada dziecku białą szatę. Tę szatę może ona pięknie przyozdobić haftem z imieniem dziecka i datą chrztu.

Franciszku (Mario), stałeś(aś) się nowym stworzeniem i przyoblekłeś(aś) się w Chrystusa, dlatego otrzymujesz białą szatę. Niech twoi bliscy słowem i przykładem pomagają ci ją zachować nieskalaną aż po życie wieczne.
Wszycy: Amen.

          Wręczenie światła

Ten znak światła
będzie towarzyszył człowiekowi od chrztu aż do grobu.
Bóg jest światłością.
Wiara jest światłem,
które oświeca nam drogę,
byśmy nie chodzili w ciemnościach.

Świecę zapala chrzestny ojciec dziecka od paschału -
świecy wielkanocnej,
która jest znakiem Chrystusa zmartwychwstałego,
bo i my przez chrzest
zmartwychwstaniemy do życia w światłości.
Bardzo zobowiązujący jest nakaz kapłana dla rodziców i chrzestnych:

Przyjmijcie światło Chrystusa.
Podtrzymywanie tego światła
powierzam wam, rodzice i chrzestni,
aby wasze dziecko,
oświecone przez Chrystusa,
postępowało zawsze jak dziecko światłości,
a trwając w wierze,
mogło wyjść na spotkanie przychodzącego Pana
razem ze wszystkimi Świętymi w niebie.

Dalej trwa Eucharystia - Msza święta.

Jest piękny zwyczaj w niektórych kościołach, że na prośbę kapłana:
Przekażcie sobie znak pokoju,
rodzice całują ochrzczone dziecko,
a inni przekazują sobie znak pokoju
według miejscowego zwyczaju.

Przed rozesłaniem kapłan błogosławi matce, ojcu dziecka, chrzestnym, rodzinie i wszystkim zebranym.

Po Mszy świętej rodzice idą do ołtarza Matki Bożej, aby Jej ofiarować dziecko i prosić, by opiekowała się nim jak Matka.

Jeśli dziecko otrzymało na pamiątkę chrztu łańcuszek, medalik, obrazek,
to trzeba poprosić kapłana,
aby te pobożne pamiątki poświęcił.
Jest dobrym zwyczajem,
że po chrzcie rodzina spotyka się na uroczystym obiedzie.
Ten obiad powinien rozpocząć się modlitwą, którą prowadzi ojciec.
Byłoby wielkim nietaktem,
gdyby uczestnicy tego spotkania byli nietrzeźwi.

Niech te refleksje pomogą Warn zrozumieć i zapamiętać wielkie wydarzenie chrztu Waszego dziecka.

Bóg niech Wam błogosławi.

Obowiązki rodziców chrzestnych
    Zgodnie ze starodawnym zwyczajem Kościoła, człowiek dorosły nie może być dopuszczony do chrztu bez chrzestnego (patrinus), wybranego ze wspólnoty chrześcijańskiej. Ma on pomagać katechumenowi przynajmniej w ostatnich przygotowaniach do przyjęcia sakramentu, a po chrzcie dbać o jego wytrwanie w wierze i w chrześcijańskim życiu.
    "Podobnie przy chrzcie dziecka ma być obecny chrzestny, jako przedstawiciel zarówno rodziny ochrzczonego, rozszerzonej w znaczeniu duchowym, jak i Kościoła, naszej Matki, w razie potrzeby ma on wspierać rodziców w staraniu o to, by dziecko doszło do wyznania wiary i wyrażało ją życiem", (OCD, s. 13).
    Chrzestny uczestniczy w przygotowaniu do chrztu oraz w samym obrzędzie: poświadcza wiarę przyjmującego chrzest, a przy chrzcie dziecka wyznaje wraz z rodzicami wiarę Kościoła, w której to dziecko otrzymuje chrzest.
    Chrzestnym może być tylko ten, kto jest wystarczająco dojrzały do spełnienia tego zadania, sam już przystąpił do sakramentu chrztu, bierzmowania i Eucharystii oraz należy do Kościoła katolickiego i żyje zgodnie z nauką Chrystusa (przystępuje do sakramentów św.).
więcej

Katecheza o sakramencie chrztu Ks Pawła Grzebalskiego w MP3... pobierz

Kalendarz liturgiczny Niedziela

Kalendarz liturgiczny Opoka

Modlitwy

Katechezy sakramentalne

- Chrzest

- Bierzmowanie

- Eucharystia

- Pokuta

- Namaszczenie Chorych

- Małżeństwo

- Czytania ślubne

Liturgiczna Służba Ołtarza

Budowa kościoła

Wspólnota PuławskaStrona istnieje od: 15.10.2006
Stronę wykonał: Tomasz Sajnóg Kontakt ze mną