STRONA  GŁÓWNA GALERIA  ZDJĘĆ NAPISZ  DO NAS MAPA  DOJAZDU
PARAFIA   ŚWIĘTEJ   RODZINY   w   PUŁAWACH

Aktualności

- Ogłoszenia

- Intencje mszalne

- Informacje dla bierzmowanych

- Informacje dla dzieci komunijnych

Życie parafii

- Wydarzenia

- Teren Parafii

- Msze św.

- Nabożeństwa

- Kancelaria

- Sprawowanie sakramentów

- Do chorego

- Pogrzeb katolicki

- Rekolekcje, kazania

- Śpiewy

- Inne MP3

- Artykuły

Wspólnoty

- Duszpasterze

- Rada Duszpasterska

- Poradnia rodzinna

- Kółka Różańcowe

- Legion Maryi

- Chór parafialny

- Koło Przyjaciół Radia Maryja

Stowarzyszenie Rodzina

Akcja Katolicka

Historia

Linki

- Szkoła Formacji Duchowej

- Pismo Święte

- Katechizm Kościoła

- Kodeks Prawa Kanonicznego

- Sobór Watykański

- JPII - złote myśli

- Twitter Ks. Abp Stanisława Budzika1.07.1990 r. powstał w Puławach samodzielny ośrodek duszpasterski. W rok później, 8.06.1991 r. bp B. Pylak utworzył w jego miejsce parafię, której teren wyłączono z par. św. Brata Alberta w Puławach. Pierwszym proboszczem został ks. Tadeusz Siwkiewicz.

Teren pod kościelną zabudowę przekazała parafii Rada Miasta Puławy uchwałami z 5 i 11.06.1997 r. za symboliczną opłatą 1 zł. W ten sposób uczczono wizytę w Polsce Ojca Świętego Jana Pawła II . Ks. Henryk Olech jesienią 2002 roku zainicjował projektowanie i przygotowanie dokumentacji do budowy kościoła. Projektantem światyni p/w Świętej Rodziny jest arch. Marek Skrzyński. Prace budowlane rozpoczęły się w 2003 roku.

Opracowano na podstawie www.kuria.lublin.pl


Peregrynacja Kopii Obrazu Matki Bożej Jasnogórskiej 13-14 maja 2005 r.

Ks. Biskup Lubelski powodowany troską o dobro duchowe wiernych mieszkających na osiedlu: Gościńczyk i Niwa postanowił utworzyć samodzielny ośrodek duszpasterski. Prace z tym związane zlecił Ks. Tadeuszowi Siwkiewiczowi, wikariuszowi Parafii Miłosierdzia Bożego w Puławach. Po załatwieniu wszystkich spraw formalnych, 24 czerwca 1990 roku - w uroczystość Świętego Jana Chrzciciela - odprawiona została pierwsza msza święta w nowotworzącym się ośrodku duszpasterskim pod wezwaniem Świętej Rodziny. W Parafii Miłosierdzia Bożego poświęcony został krzyż, który następnie w uroczystej procesji przeniesiony został na miejsce planowanej budowy tymczasowej kaplicy. Po ustawieniu krzyża odprawiona została pierwsza w tym miejscu msza święta, w której uczestniczyły liczne rzesze wiernych.
(patrz:zdjęcia).
4 sierpnia 1990 roku w uroczystość ŚW. Bartłomieja rozpoczęły się wykopy pod fundamenty kaplicy, a 28 października odprawiona została pierwsza msza święta wewnątrz kaplicy. Od początku jej funkcjonowania sprawowano tu sakramenty: eucharystii, chrztu świętego, małżeństwa, bierzmowania oraz msze św. pogrzebowe.
Nominację na pierwszego proboszcza Parafii Świętej Rodziny w Puławach otrzymał Ks.Tadeusz Siwkiewicz.
Dekretem Księdza Arcybiskupa Metropolity Lubelskiego Józefa Życińskiego z dnia 2 sierpnia 2002 roku zostałem mianowany na stanowisko proboszcza w Parafii Świętej Rodziny w Puławach z wyznaczonym zadaniem budowy nowej świątyni parafialnej. W dniu 6 sierpnia 2002 roku w obecności Ks. Dziekana Tomasza Lewniewskiego kanonicznie przejąłem obowiązki proboszcza. Uroczyste wprowadzenie miało miejsce podczas wieczornej Liturgii w dniu Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny, którego dokonał ks. Biskup Ryszard Karpiński.
    W czasie ogłoszeń przedstawiłem siebie i wizję mojej posługi duszpastersko-administracyjnej następującej treści:
" Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus!
Mam na imię Henryk, nazwisko - Olech. Pochodzę z powiatu zamojskiego. Moi rodzice mieszkają obecnie w Zamościu, mam Brata i Siostrę.
    Ostatnie 13 lat pracowałem w Nasutowie koło Lublina, tworząc parafię od podstaw -podobnie jak tu, w Świętej Rodzinie, tworzył parafię Ks. Tadeusz. Cztery lata temu Ks. Arcybiskup poświęcił nowy kościół, plebanię i dom parafialny. Przy tamtej budowie doświadczyłem wspaniałej współpracy wszystkich parafian i Bożego Błogosławieństwa.
    Dzisiaj ponownie zawierzam Bogu posługę kapłańską wśród Was. Chcę, abyście wiedzieli, że Wam ufam. Ufam ludziom, którzy już tworzą środowisko parafialne pod wspaniałym orędownictwem: Świętej Rodziny. To wezwanie parafii obliguje do pracy duszpasterskiej, której centrum jest rodzina.
    Przychodzę do Was w dniu Matki Bożej Wniebowziętej z parafii, która też jest pod Jej opieką i nosi wezwanie NMP Królowej Polski. Pozwólcie, że w tym miejscu, wobec Was, podziękuję dawnym parafianom. To są dobrzy ludzie. Wiech Bóg im wynagrodzi za wielkie serce i zaangażowanie w sprawy Boże.
    Teraz przenoszę się myślą do tego miejsca modlitwy. Powstało ono dzięki Wam i dzięki dotychczasowemu Proboszczowi. Bóg zapłać!
    Proszę, zanieście moje pozdrowienie nieobecnym tu dzisiaj z powodu wakacji czy też innych okoliczności. Zanieście moje Chrystusowe pozdrowienie szczególnie do chorych, cierpiących i starszych.
    Jesteśmy dzisiaj w przededniu wizyty Ojca Św. w Ojczyźnie. Jeśli wszyscy Będziemy wsłuchiwać się w Jego głos - to i wszyscy będziemy lepsi, a Jego przesłanie będzie programem życia chrześcijańskiego w obecnym wieku.
    Kiedy wszyscy wrócą z urlopów, kiedy zacznie się katecheza i czas intensywnej pracy duszpasterskiej, to po naradzie z księżmi wikariuszami: Witoldem i Tomaszem oraz Radą Duszpasterską - we wrześniu powiem Wam więcej o planach duszpasterskich i ogólnoparąfialnych.
Ks. Bp Ryszard jest wielkim Przyjacielem naszej parafii. Księże Biskupie, proszę przyjąć od nas wyrazy głębokiej wdzięczności i sympatii. Twoja dobroć porywa nasze serca i rodzi wzajemną życzliwość. Mniemam, że ukierunkuje nasze modlitwy w Twojej intencji. Gospodarzem dekanatu jest Ks. Dziekan z Kazimierza, Ks. Tomasz Lewniewski. Księże Tomaszu, na Twoje ręce składam podziękowanie wszystkim Kapłanom za udział w tej uroczystości. Cieszymy się, ze doceniacie i szanujecie naszą młodą wspólnotę parafialną. Kaznodziei - Ks. Profesorowi Januszowi Nagórnemu - mojemu Koledze - podziękowaniem niech będzie stałe zaproszenie do nas z kazaniami. Dzisiejsze kazanie otworzyło nas mocno na Boga, na Kościół, na drugiego człowieka. Wiemy, że takie życie ma sens. My chcemy takiego życia i chcemy więcej takich kazań. Drogi Księże Profesorze, przez Twoją Osobę dziękuję wszystkim naszym kolegom.
    Ogromnie jesteśmy wdzięczni za udział w uroczystości Panu Prezydentowi Włodzimierzowi Karpińskiemu, który reprezentuje władze naszego miasta.
    Dziękuję Panu Profesorowi Adamowi Bieli, Senatorowi Rzeczypospolitej Polskiej. Ogromnie jestem wdzięczny za przybycie i uświetnienie naszej uroczystości.
    Dziękuję Służbie Liturgicznej, Radzie Duszpasterskiej, Legionowi Maryi, Oazie Rodzin, Akcji Katolickiej. Specjalne podziękowania kieruję dla Księdza Witolda.
    Dziękuję wszystkim za przybycie, wspólną modlitwę. Niech Bóg opromieni ten wieczór i całe Wasze życie Bożym Błogosławieństwem. Szczęść Boże!"

We wrześniu na spotkaniu Rady Duszpasterskiej Pan Marek Skrzyński architekt z Konstancina, przedstawił koncepcję architektury: kościoła, plebanii z kancelarią, dzwonnicą i kaplicą żałobną. Koncepcja została przyjęta.
    Stolicę Apostolską poprosiłem o "kamień węgielny" pod budowany kościół. Wówczas obchodziliśmy 25-lecie Pontyfikatu Jana Pawła II. Postanowiliśmy, że ta świątynia będzie wotum za Pontyfikat Papieża Polaka. Kamień węgielny umieszczony został w żelbetonowej ścianie prezbiterium po lewej stronie na wysokości około 2 metrów od posadzki.
W życiu duszpasterskim przygotowywaliśmy się do Nawiedzenia obrazu Matki Bożej Częstochowskiej w czasie trwania Roku Eucharystii ogłoszonego przez Ojca Świętego Jana Pawła II.
    Przedstawiam kolejno słowa na rozpoczęcie wydarzeń o ogromnym znaczeniu religijnym wykraczającym poza ramy parafii.
    13 maja 2005 roku o godzinie 17.oo - tej rozpoczęło się powitanie Matki Bożej w Jasnogórskim Wizerunku przy Krzyżu misyjnym. Ze względu na bardzo licznie zgromadzonych parafian Liturgia mszy świętej pod przewodnictwem Ks. Arcybiskupa Józefa Życińskiego rozpoczęła się na placu przed nowo budowanym kościołem. Po przeniesieniu Obrazu na podium wygłoszone zostały następujące powitania:

    Proboszcz, ks. kan. Henryk Olech
    Maryjo! Staję przed Tobą z całą wspólnotą Sióstr i Braci jednej wielkiej rodziny, jaką
jest Parafia pw. Świętej Rodziny w Puławach. Zawierzając Ci naszą wspólnotę, chcę
rozpocząć od słów, które przed Twoim obliczem na Jasnej Górze wypowiedział nasz Ojciec
Święty Jan Paweł II: Zawsze tak wiele mówiły mi te słowa, które Twój jedyny, rodzony Syn,
Jezus Chrystus, Odkupiciel człowieka, wypowiedział z wysokości krzyża do Jana - apostoła i
ewangelisty: "Oto Matka twoja". Zawsze w słowach tych znajdowałem miejsce każdego
człowieka - i moje własne miejsce.... (Częstochowa 4 czerwca 1979 roku). Ty przybyłaś do nas,
ale także my przychodzimy do Ciebie w duchu modlitwy, w duchu zawierzenia. Maryjo,
chcemy Ci powiedzieć, że to za Twoją przyczyną mogliśmy mieć wielkiego Polaka Jana
Pawła II. Współczesnego człowieka wielkiego zawierzenia Tobie. Także Parafia Świętej
Rodziny uświadamia sobie na nowo, że Ty jak Matka Pięknej Miłości, jako wspaniały
przykład Macierzyństwa - jesteś wzorem, opiekunką i podporą duchową naszych rodzin.
Pozwól, że symbolicznie przyprowadzę przed Twoje oblicze kobiety z naszych rodzin, które
pełnią piękne powołanie żon i matek. Dodaj im odwagi i sił duchowych, żeby nadal ofiarnie
służyły miłością. Przyprowadzam tu mężów i ojców, aby chcieli jeszcze mocniej włączyć się w
życie rodzin, troszczyć się o wychowanie dzieci, żeby nie zaniedbali swoich więzi z
Kościołem, z parafią. Prowadzę do Ciebie ludzi młodych, których dzięki ostatnim
wydarzeniom nazywamy pokoleniem Jana Pawła II, którzy tak pięknie po śmierci papieża
ukazali swą wiarę do Chrystusa, przywiązanie do Kościoła, oraz akceptację autorytetu Jana
Pawła II. Prowadzę dzieci, także te, które się jeszcze nie narodziły. Symbolicznie niech staną
przed Twoim obliczem. Obdarz wszystkie dzieci zwyczajnym pokojem i radością życia.
Niech dojrzewają w miłości do Boga, rodziców, Ojczyzny. Niech znajdą prawdziwe wzory
życia w postawach ludzi dorosłych zwłaszcza rodziców. Maryjo, nie mogę zapomnieć o
ludziach starszych, chorych, cierpiących i niepełnosprawnych. Prowadzę ich do Ciebie, choć
oni sami nie mogą o własnych siłach tu przyjść. Proszę dla nich o łaskę zdrowia, ale także o
większe zrozumienie u ludzi zdrowych i młodszych.
Maryjo! Tak bardzo chciałbym przyprowadzić przed Twoje oblicze tych, którzy, na co
dzień zaniedbują swoje chrześcijańskie obowiązki, których wiara słabnie. Powiedz im, żeby
chcieli odnowić swoją wiarę, żeby się nawrócili, porzucili byle jakie życie, zeszli z drogi
błędu, żeby na nowo odnaleźli drogę do Twojego Syna i Jego Kościoła. Maryjo! Chciałbym w
szczególny sposób tu przed Twoim obliczem, a jeszcze bardziej w Twoim sercu przedstawić tych
wszystkich, którzy z poświęceniem włączyli się w budowę świątyni. Przedstawić tych, którzy
przez ofiary materialne - czasami przekraczając być może ich możliwości -, przez własną
pracę, a także przez modlitwę, cierpienie i wszelką życzliwość budują kościół jako
podziękowanie Bogu za Pontyfikat Jana Pawła II. Kiedy patrzymy na świat, to także widzimy
jakiś wielki kryzys o charakterze moralnym niszczącym sumienia. Dawniej głoszono śmierć
Boga, lansowano ateizm. Dzisiaj dokłada się do tego niszczenie wszelkiej moralności,
deptanie wartości moralnych. W jakimś sensie spełnia się to, co Jan Paweł II napisał w
encyklice "Evangelium vitae", że człowiek, który utraci wrażliwość na Boga, prędzej czy
później utraci wrażliwość na drugiego człowieka. I my widzimy jak tego człowieka się dzisiaj nie
szanuje. Dlatego wołamy: Maryjo! Ocal nas! Pozwól ocalić w naszych sercach nie tylko
głęboką wiarę -jako wrażliwość na Boga- ale także ocal w nas prawe sumienie, byśmy byli
prawdziwie wrażliwi na drugiego człowieka. Twój umiłowany Syn Jan Paweł II na Jasnej
Górze wołał do Ciebie: Pomóż nam przemóc opory, trudności i słabości! Pomóż nam ujrzeć na
nowo całą prostotę i godność chrześcijańskiego powołania! Spraw, aby nie brakowało
"robotników w winnicy Pańskiej". Uświęcaj rodziny. Czuwaj nad duszą młodzieży i sercem
dzieci. Pomóż w przezwyciężeniu wielkich zagrożeń moralnych, które w różnych narodach
godzą w podstawowe środowiska życia i miłości. Daj nam odradzać się wciąż całym pięknem
świadectwa dawanego Krzyżowi i Zmartwychwstaniu Twojego Syna... (Częstochowa 4
czerwca 1979 roku). "Maryjo, Królowo Polski, jestem przy Tobie, pamiętam, czuwam".
Maryjo, Królowo Polski - módl się za nami.

Kalendarz liturgiczny Niedziela

Kalendarz liturgiczny Opoka

Modlitwy

Katechezy sakramentalne

- Chrzest

- Bierzmowanie

- Eucharystia

- Pokuta

- Namaszczenie Chorych

- Małżeństwo

- Czytania ślubne

Liturgiczna Służba Ołtarza

Budowa kościoła

Wspólnota PuławskaStrona istnieje od: 15.10.2006
Stronę wykonał: Tomasz Sajnóg Kontakt ze mną