STRONA  GŁÓWNA GALERIA  ZDJĘĆ NAPISZ  DO NAS MAPA  DOJAZDU
PARAFIA   ŚWIĘTEJ   RODZINY   w   PUŁAWACH

Aktualności

- Ogłoszenia

- Intencje mszalne

- Informacje dla bierzmowanych

- Informacje dla dzieci komunijnych

Życie parafii

- Wydarzenia

- Teren Parafii

- Msze św.

- Nabożeństwa

- Kancelaria

- Sprawowanie sakramentów

- Do chorego

- Pogrzeb katolicki

- Rekolekcje, kazania

- Śpiewy

- Inne MP3

- Artykuły

Wspólnoty

- Duszpasterze

- Rada Duszpasterska

- Poradnia rodzinna

- Kółka Różańcowe

- Legion Maryi

- Chór parafialny

- Koło Przyjaciół Radia Maryja

Stowarzyszenie Rodzina

Akcja Katolicka

Historia

Linki

- Szkoła Formacji Duchowej

- Pismo Święte

- Katechizm Kościoła

- Kodeks Prawa Kanonicznego

- Sobór Watykański

- JPII - złote myśli

- Twitter Ks. Abp Stanisława BudzikaLegion Maryi

 

Jesteśmy wspólnotą, która tak jak wiele grup działających przy naszej parafii zalicza się do katolickich ruchów apostolstwa świeckich. Naszą Patronką jest Maryją Niepokalana.


Wśród wielu zadań jakie sobie stawiamy jest uwielbienie Boga i uświęcenie jego członków przez modlitwę i czynną pracę apostolską. Chcemy pod przewodnictwem Maryi Matki Chrystusa nieść pomoc Kościołowi. Zawierzamy nas i nasze rodziny Maryi. Chcemy naśladować Jej pokorę, troskliwość i pełną poświęcenia miłość, a zwłaszcza jej wiarę.


Kilka słów o naszym założycielu

By lepiej poznać, zrozumieć Legion Maryi warto bliżej przyjrzeć się sylwetce Franka Duffa, naszego założyciela. Urodził się w Dublinie 7 czerwca 1889 r. Jego rodzice pracowali jako urzędnicy państwowi. Wychowywali siedmioro dzieci: dwóch synów i pięcioro córek, z których dwie zmarły w młodym wieku. On sam zawsze chętnie pomagał matce, która dała mu przydomek „mój stary niezawodny”. Jego ulubioną dyscypliną sportu była piłka nożna. Był bardzo przywiązany do rodzinnego miasta, dlatego też po ukończeniu studiów nigdzie nie wyjeżdżał tylko został w stołecznym mieście. Wkrótce podjął pracę jako urzędnik na wysokim stanowisku w Ministerstwie Finansów. Przez pewien czas był nawet sekretarzem prezydenta. Rok 1933 był przełomowy dla młodego, dobrze zapowiadającego się urzędnika. Przechodząc na wcześniejszą emeryturę porzucił pracę w ministerstwie i poświęcił się bez reszty głoszenia imienia Maryi całemu światu. Całkowicie poświęcił się działalności w Legionie Maryi, który skupiał młodych ludzi chcących wzorem Ludwika Marii Grigon de Monfort oddać się całkowicie Maryi. Jego pierwsze działania apostolskie skoncentrowane były na pomocy charytatywnej, odwiedzaniu chorych i nauczaniu katechizmu. Frank Duff zmarł 7 listopada 1980 r. Pochowany został na cmentarzu Glasnerin w Dublinie. Zapisał się w pamięci wielu ludzi jako skromny, pełen ducha wielbiciel Maryi. Jan Paweł II publicznie wyraził uznanie założycielowi Legionu Maryi, bratu Franciszkowi Duff, za to że wyprzedził II Sobór Watykański, angażując rzesze ludzi świeckich do aktywnej działalności w misji ewangelizacji i uświęcania świata. W lipcu 1996 r. arcybiskup Dublina, dr Desmond Connell, rozpoczął proces beatyfikacyjny pochodzącego z Irlandii czciciela Maryi.


Legion w Parafii Św. Rodziny

Nasz Legion przy parafii Św. Rodziny w Puławach został założony 14 maja 1998r. Wtedy też odbyło się pierwsze spotkanie nowopowstałego Prezydium Legionu Maryi pw. Królowej Rodziny. Było to możliwe dzięki pomocy ks. Stefana Klozy, duchowego przewodnika Legionu Maryi działającego przy parafii Miłosierdzia Bożego w Puławach. Dużą pomoc okazał nam ówczesny proboszcz ks. Tadeusz Siwkiewicz, który cały czas nam pomagał i udzielał potrzebnej pomocy. Pierwszym naszym opiekunem duchowym był ks. Tomasz Dumański. Przyrzeczenie legionowe pierwsi legioniści złożyli w dniu 8 września 1998r.

Obecnie nasze prezydium liczy 17 członków Legionu czynnych i 10 auksyliatorów czyli członków pomocniczych, którzy wspierają nas modlitwą.

Spotykamy się w salce parafialnej co czwartek po Mszy Św. o 17.00. Nasze spotkanie zaczynamy od modlitwy legionowej z „Tesery”, który jest modlitewnikiem Legionu. Oprócz przepisanych nam modlitw obowiązuje nas na spotkaniu rozważenie jednej części różańca. Po modlitwie składane są sprawozdania z wykonanej pracy apostolskiej, następnie przyjmuje się dalsze zadania na kolejny tydzień.

Prowadzimy działalność apostolską, która polega na częstych spotkaniach z ludźmi chorymi, starszymi i bezdomnymi w Schronisku dla Bezdomnych pw. Brata Alberta. W naszej świątyni parafialnej prowadzimy w każdy piątek Koronkę do Miłosierdzia Bożego. Bierzemy udział w różnych czuwaniach modlitewnych w naszym kościele. Ponadto wykonujemy prace zlecone przez ks. proboszcza Henryka Olecha. Pomagamy roznosząc opłatki czy też życzenia świąteczne. Obecnie naszym opiekunem duchowym jest ks. Karol Mazur.

Zapraszamy ludzi młodych i starszych. Jeśli chcesz szerzyć imię Maryi, należeć do Jej Legionu. To spotkaj się z mi na wspólnej modlitwie. Być może zostaniesz członkiem auksyliatorem wspierając nas modlitwą.

 

Matko Boża Królowo Rodzin módl się za nami!


Szczęść Boże

 

Legion Maryi w internecie:

1) http://www.kuria.lublin.pl/ruchy/legionmaryi/
2) http://www.legio.alleluja.pl/
3) http://www.kuria.lublin.pl/parafie/pulawy-milosierdzia/teksty/_r_leg_m.htm
4) http://lublin.sercanie.org.pl/strona/doc/0507legion.html


Kalendarz liturgiczny Niedziela

Kalendarz liturgiczny Opoka

Modlitwy

Katechezy sakramentalne

- Chrzest

- Bierzmowanie

- Eucharystia

- Pokuta

- Namaszczenie Chorych

- Małżeństwo

- Czytania ślubne

Liturgiczna Służba Ołtarza

Budowa kościoła

Wspólnota PuławskaStrona istnieje od: 15.10.2006
Stronę wykonał: Tomasz Sajnóg Kontakt ze mną